Aktivitet
Landsseminar 2024

Dokumenter Landsseminar 2024

Link til Evaluering

Kursusbevis 2024

Frivilllig Illustration (Illustrator Charlotte Jørgensen)

Pråsprisillustration 2024 (Illustrator Lowe Haak)

DaBUF Filmklub promo – Download link

 

Program

Priser og information vedr. tilmelding (Obs. der er nu lukket for tilmelding)

Deltagerliste

Dokumenter Generalforsamling 2024

Endelig Dagsorden

Forretningsorden

Forkvindens beretning

Udvalgsberetninger

Regnskab

Årsplan

Bestyrelsens forslag til kontingent og dækningsbidrag

Budget

Om Landsseminaret

Til det årlige landsseminar bliver der set film og afholdt workshops samt arbejdet med forskellige temaer, der giver DaBUFs lokale filmklubber inspiration og idéer til den kommende filmklubsæson. Landsseminaret afholdes altid i april måned. Du kan se billeder fra sidste års landsseminar på DaBUFs Facebookside og Instagram.

Det er også til landsseminaret at DaBUFs årlige generalforsamling bliver afholdt. Hver fremmødt lokalklub har to stemmer og kan på årets generalforsamling være med til at forme foreningens arbejde. Her godkendes budget og regnskab og DaBUFs forskellige lokalklubber tager sammen stilling til udtalelser og politiske drøftelser samt vælger DaBUFs hovedbestyrelse.