Hvad vil DaBUF?

DaBUFs bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig selv og deres visioner. Spændende tiltag og talrige udfordringer står i kø for Danske Børne- og Ungdomsklubber i 2018/2019. Hvordan skal de tackles og prioriteres? Pråsen har bedt den nyvalgte bestyrelse om at fortælle om tanker og drømme, visioner og mærkesager i det kommende foreningsår.

Lise-Lotte Bjørkholt / Herlev Skolebio

Børnefokus

I arbejdet med Børne og Ungdomsfilmklubber vil jeg holde fokus på børn og unge. Hermed vil jeg hjælpe til at sikre, at de oplevelser, vi tilbyder, er i øjenhøjde og tilpasset børnene. Oplevelserne bør efter min mening også være karakteriseret ved tryghed, hygge, oplevelser og styrkelse af kammeratskaber/venskaber via filmklubdeltagelse.

Nye filmklubber og styrkelse af samarbejde mellem klubber under DaBUF

Jeg vil arbejde med at sikre, at vi får udvidet antallet af filmklubber, uden vi går på kompromis med DaBUFs fundament, specielt i relation til frivillighed og uafhængighed. Nye klubber vil kunne sikre fundamentet for DaBUF i fremtiden. Vi kan skabe en ny trend med udvidelse af antallet af klubber fremfor som nu, hvor både antallet af klubber og antallet af medlemmer falder svagt over tid. Desuden vil jeg hjælpe til med at fremme samarbejde mellem filmklubber, blandt andet via udveksling af, hvad der virker godt i klubberne, for eksempel fælles arrangementer som Live streaming af Børne MGP for flere klubber i Københavnsområdet hosted af Herlev Skolebio.

Markedsføring

Det er vigtigt, at DaBUF er synlig både i filmmiljøet og biografbranchen og ikke mindst blandt vores brugere, forældre og børn. Vi har senest på Landsseminar 2018 fået et nyt flot logo, så nu er det tid til at få det i brug og gjort kendt blandt alle interessenter.

Diversitet

Diversitet i filmklubberne er vigtigt for mig, både i de film, vi viser, og blandt de børn og unge, vi har i klubberne.

Diversitet i de film, vi viser, er afhængig af de film, vi har til rådighed, men vi bør også løbende arbejde for at få et stort og varieret udbud af kvalitetsfilm.

Diversitet blandt vores klubmedlemmer skal fremmes. Jeg kan lokalt i min egen klub se via medlemsdata og observationer, at vi primært tiltrækker etnisk danske børn fra parcelhuse. Ikkeetniske danskere mangler i høj grad i klubben, selv om der bor rigtig mange i Herlev. Samme tendens går igen for bogligt svage børn på specialskole, som også er dårligt repræsenteret i Herlev Skolebio. Når vi ser på boligformer, lejligheder og rækkehuse i relation til parcelhuse (som normalt afspejler husstandsindkomsten), er det igen samme mønster med stor overrepræsentation af filmklubmedlemmer fra velstillede hjem. Filmklubben er for alle, og derfor kan det være nødvendigt med særlige tiltag, så alle børn får mulighed for at komme i filmklub.

………………………………………………………………………….

Christina Christiansen / Aabenraa Børne- og Ungdomsfilmklub

Næstformand i filmklubben

Som nyvalgt ungdomsbestyrelsesmedlem i DaBUF vil jeg gerne præsentere mig selv og fortælle lidt om, hvad jeg vil arbejde for fremover. Jeg har været med i bestyrelsen i Aabenraa Børne –og ungdomsfilmklub siden 2013. Det seneste år som næstformand i filmklubben.

Det fantastiske samvær

I DaBUFs bestyrelse vil jeg gerne arbejde for, at flere får kendskab til DaBUFs arbejde, at flere børn og unge får lov til at have det fantastiske samvær om film, som DaBUFs klubber kan give. Som landsseminaret så fint lagde vægt på, er det vigtigt, at DaBUF er tilladt for alle. Jeg tror derfor, at vi skal arbejde for at gøre bestyrelsesarbejdet mere fleksibelt for de unge, så de får mere lyst til at være med og lære om bestyrelsesarbejdet bag filmklubberne. Derfor tror jeg, at det er vigtigt, at DaBUF skal hjælpe og inspirere klubberne til at inddrage unge i det store arbejde, som de gør.

…………………………………………………………………………….

Niclas Moeslund Overby / Viborg Børne- og Ungdomsfilmklub

DUF og Giffoni

Kort fortalt har jeg en bachelor i software, bor og studerer i Aarhus og er dybt fascineret af de muligheder, som nye teknologier bringer medieverdenen. Jeg har været involveret både som deltager og frivillig i Viborg Børne- og Ungdomsfilmklub siden 2006, og jeg blev sidste år medlem af bestyrelsen. Desuden har jeg repræsenteret DaBUF tre gange til delegeretmøde i DUF og én gang til Giffoni filmfestivalen.

Anderledes indspark i foreningsarbejdet

Min vision for mit arbejde i DaBUF? Jeg håber primært at kunne bidrage med to ting i udvalgene og i bestyrelsen: At anvende min tekniske baggrund til at give et måske lidt anderledes indspark i foreningsarbejdet. Og at kunne bidrage til, at DaBUF får bedre fat i unge både igennem aktiviteter i Landsforeningen og lokalforeningerne. Ser frem til et produktivt år i DaBUF!

……………………………………………………………………….

Nynne Bern Jensen / Hodja fra Ørestaden

Videreudvikle DaBUF

Jeg blev på generalforsamling i april 2018 genvalgt til DaBUFs bestyrelse, og jeg glæder mig til at forsætte det arbejde, som vi har påbegyndt i bestyrelsen. Vi er en bestyrelse, der alle har et fælles ønske om at videreudvikle DaBUF og skabe de bedste muligheder for børnefilmklubberne rundt om i landet.

Indtænke de unge i endnu højere grad

DaBUFs bestyrelse består af medlemmer fra forskellige dele af landet og med forskellige baggrunde, og vi har naturligvis hver især et hjertebarn, som vi brænder for. De unge ude i vores klubber har altid stået mit hjerte nær og er et område, jeg er meget glad for, at DaBUF har fokuseret på de sidste par år. Jeg har i min sidste periode i DaBUFs bestyrelse været stor fortaler for, at vi fremover skal indtænke de unge i endnu højere grad i vores arbejde – både hvad angår udformning af aktiviteter rettet mod de unge og i det frivillige arbejde ude i klubberne, hvor jeg mener, at de unge kan spille en meget større rolle, hvis bare de får muligheden for det. Arbejdet med de unge vil jeg fortsat kæmpe for i min tid i DaBUFs bestyrelse, og jeg håber meget, at vi i fremtiden kan blive en organisation, der ikke kun tilbyder fantastiske filmoplevelser for børn, men som også er en organisation, som teenagere stadig føler er relevant at være en del af, og som de har lyst til at være med til at forme og videreudvikle sammen med alle de seje frivillige ude i klubberne.

Møde filmen som kunstart

Fokus på de unge falder i god tråd med DaBUFs vision om at give børne og unge uanset baggrund og bopæl mulighed for i fællesskab at møde filmen som kunstart, og jeg er sikker på, at det vil være med til at styrke vores organisation fremover.

……………………………………………………………………

Kirsten Østergaard Nielsen / Aarhus Børnefilm

Med far i en af de to biografer

Mine egne barndomsminder om film knytter sig til specielle oplevelser, når jeg fik lov at komme med far i en af de to biografer i Nykøbing Mors og for eksempel se herlige Lille Per i” Far til Fire”, søde Lassie og den mørke, eksotiske Paw, der var kommet til Danmark fra et fjernt land.

Positive minder

Udbuddet var jo ret begrænset i 1950erne og 1960erne modsat i dag, hvor der er så mange forskellige medietilbud. Alligevel er det mit håb, at det frivillige arbejde i DABUFs bestyrelse og de mange filmklubber rundt omkring i landet vil bidrage til positive minder, når nutidens børn og unge oplever gode og alsidige film sammen med andre i biografen.

Kerneområde og holdninger

I DaBUF er der meget fokus på, hvordan vi kan hjælpe vores medlemsskare under det overordnede koncept, at ’Film skal ses i fællesskab’. Det er spændende at medvirke til de mange drøftelser, hvor DaBUF lever og udvikler sig. Samtidig skal vi også servicere medlemsklubberne på det niveau, hvor de nu har valgt at fungere. Den indsats, som vi gennem længere tid har fået omsat til de 15 teser, medvirkede til, at Bestyrelsen fik diskuteret, hvad der er vores kerneområde og holdninger. Jeg håber også, at teserne kan hjælpe klubberne med at tænke over deres værdier og aktiviteter.

I min egen klub, Aarhus Børnefilm, har vi fokus på de yngste skolebørn, og det er herligt at følge deres fornøjelse ved at opdage filmens verden og forhåbentlig blive kommende biografgængere.

Aktivitetsudvalget

I DaBUFs bestyrelse har jeg siddet i Aktivitetsudvalget i mange år og har nu fornøjelsen at være formand i år, hvor vi netop har fået afholdt vores Landsseminar med temaet ’Aldersmangfoldighed – DaBUF for alle’. Det gik rigtig fint, og jeg glæder mig til, at vi skal arbejde med et godt program til næste år.

Filmudvalget

Jeg sidder også i Filmudvalget, hvor jeg skriver anmeldelser og sommetider indlæg til Pråsen. Jeg elsker at komme ud og opleve film, uanset om det er i Biografen eller om bord på kulturskibet Bibiana eller under Film i Skoven (Risskov), hvor jeg begge steder har været frivillig hjælper og repræsentant for DaBUF.

Fællesskab, filmglæde og demokrati

Jeg oplever, at Bestyrelsen sammen får niveauet i DaBUF løftet og ført mod nye tider. Det er udfordrende, sjovt og inspirerende at være en del af denne tænketank, hvor vi har en mangfoldighed af vidt forskellige baggrunde, aldre og uddannelser. Jeg er glad for at kunne fortsætte mit arbejde i Bestyrelsen, hvor vi prøver at hjælpe klubberne med at inddrage børn og unge til fællesskab, filmglæde og demokrati.