Jubilæer i filmklubberne

Adskillige klubber fejrer i år jubilæer rundt om i landet. DaBUF ønsker et stort tillykke til alle klubberne. Tusind tak for den kæmpe indsats I yder for alle de børn og unge, der møder filmkulturen og udvider deres horisonter med gode oplevelser i trygge rammer. I denne artikel kan du læse om nogle af de mange jubilæer. Tillykke til Aarhus Børnefilm 70 år, BUF-NORD 40 år, Hobro Børne- og Ungdomsfilmklub 40 år, Herning Skolebio 25 år, 4Forestillingen Billund 25 år, Nibe Børne- og Ungdomsfilmklub 25 år og Hodja Nørrebro 10 år.

Hobro Børne- og Ungdomsfilmklub 40 år

Skrevet af: Walter Stig Johannesen / Hobro Børne- og Ungdomsfilmklub

I 1978 blev der bygget en flot ny biograf med 2 sale i Hobro: Bio 1+2. Biografejeren Jens Søndergaard sendte en føler ud i skolekredse, om ikke der var nogen, der kunne tænke sig at starte en børnefilmklub, for så havde han jo lokalerne til det. Snart var der samlet en gruppe, og den 23. november 1978 havde Hobro Børne- og Ungdomsfilmklub de første forestillinger. Klubben havde tre hold og cirka 1200 medlemmer.

Et filmværksted

Året efter startede klubben et filmværksted. Der var indkøbt nogle 8mmfilmoptagere, som medlemmer og skoleklasser kunne låne. Gennem de kommende år blev der produceret en række film. Blandt andre en film om Ane Cathrine, der som 20årig blev halshugget for at have sat Hobro by i brand. Filmen blev for en stor del optaget i Den gamle by i Aarhus. Især blev Borgmestergården benyttet. Værkstedets film blev alle vist i biografen for klubbens medlemmer og indbudte gæster.

Biograf i det lokale teater

Tiden i den flotte nye biograf sluttede brat i 1984. Biografen kom ud i økonomiske vanskeligheder og måtte lukke. I stedet blev der indrettet biograf i det lokale teater, og børnefilmklubben fulgte selvfølgelig med. Det er stadig her i Filmteatret, at klubben får vist sine film.

Lasse Spang Olsen og verdenspremiere

I 1988 var der 10årsjubilæum. Det skulle naturligvis fejres. Lasse Spang Olsen var på toppen som stuntman og var lige blevet færdig med sin film ”Højt at flyve – en film om stunt”. Det lykkedes at få Lasse Spang Olsen til at komme og vise nogle af sine stunts på scenen i biografen. Det hele blev indledt med en flot verdenspremiere på hans film.

Filmteatret

I 1993 var der igen problemer med biografdriften. Der havde siden Jens Søndergaards tid været endnu et par private ejere af biografen i Hobro. Den tid var imidlertid slut nu. Den sidste drejede nøglen om og lukkede biografen. Maskinerne stod stadig i lokalerne, så Børnefilmklubbens forestillinger kunne afvikles som planlagt. Samtidig tog nogle personer, blandt andet fra børnefilmklubben initiativ til at starte en foreningsdrevet biograf. Det lykkedes, og i januar 1994 startede Filmteatret.

Film til de helt små børn

Sæson 2000/2001 blev gennemført med få medlemmer og få forestillinger på grund af en omfattende ombygning af Filmteatret. Samtidig blev der lavet lidt om på filmklubbens opbygning. Hidtil havde der været tre grupper: Rød gruppe (børnehaveklasse til 4. klasse), Grøn gruppe (4. til 7. klasse og Gul gruppe (7. klasse og opefter). Men der var efterhånden så få i den gule gruppe, at det ikke gav nogen mening at føre den videre. I stedet var der opstået et behov for film til de helt små børn. Derfor startede vi et hold for denne aldersgruppe: Lyserød gruppe (3 til 7 år).

Animationsworkshop

I 2012 fik vi hjælp fra The Animation Workshop i Viborg, så vi kunne lave en animationsworkshop for børn. Det kom der en række film ud af, som blev vist for et indbudt publikum. Videoerne ligger på YouTube og kan findes ved at søge på Peter Ruberg. I hans abonnement ligger der ni små animationsfilm.

Et flot initiativ

September 2016 kom BIBIANA Danmark forbi Hobro havn med skibet Samka. Der var to filmforevisninger for børn om bord. Filmklubben stod for at skaffe tilskuere til disse to forestillinger. Det blev annonceret i vores program, og hurtigt var der udsolgt. Et flot initiativ.

Marathon-filmaftener

Grøn gruppe var efterhånden også skrumpet meget ind. I stedet for ordinære klubforevisninger har vi derfor prøvet med Marathon-filmaftener for denne aldersgruppe. Det ser ud, som om det falder i deres smag.

Dunderklumpen

9. november planlægger vi at fejre vores 40års jubilæum. Alle tidligere medlemmer og bestyrelsesmedlemmer bliver inviteret gennem opslag, avisomtale og flyers. Vi håber, at der bliver fyldt op i biografen denne dag. Arrangementet indledes med pizza, popcorn og sodavand og forhåbentlig en festtale ved formanden for Udvalget for Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune. Herefter skal vi alle se den film der var den allerførste film i klubben. Det drejer sig om selve Beppe Wolgers og Per Åhlins ”Dunderklumpen” fra 1974.

…………………………………………………….

BUF-NORD 40: Og fiskene så på

Skrevet af: Flemming Riedel / BUF-NORD

Whiskybæltets børnefilmklub BUF-NORD fejrer 40årsjubilæum med både op- og nedture gennem årene.

En håndfuld entusiastiske mennesker

Engang for mange år siden lå Danmarks Akvarium ude ved Strandvejen i Charlottenlund. Nu er de flyttet ud på Amager og har skiftet navn til Den Blå Planet. Men dengang, for 40 år siden mødtes en håndfuld entusiastiske mennesker i Danmarks Akvarium og ikke for at se på eller diskutere fisk. Formålet var et helt andet. Man ville diskutere film, og især hvordan gentoftebørnene kunne få mulighed for at se andet end ”Far til Fire” i den lokale biograf.

BUFFEN

Blandt mødedeltagerne på Danmarks Akvarium var Kirsten Meurs-Gerken, Eva Broberg, Carsten Røpke samt direktøren for Danmarks Akvarium Arne Schiøtt. Flere var mødt, men nævnte gruppe endte med at blive lige præcis den gruppe, som startede børnefilmklubben BUF i Gentofte. Og så var banen kridtet op for tusindvis af børn, som år efter år gik i BUF eller BUFFEN, som den også blev kaldt.

Succesen var hjemme

Allerede i klubbens første leveår blev der tilmeldt 1120 børn. Succesen var hjemme. Behovet for en filmklub var en kendsgerning, og sådan har det været lige siden med et medlemstal på 1200 – 1500 medlemmer hvert år. Klubben voksede år for år, og den nåede op på godt 2200 medlemmer, da medlemstallet lå højest, og børnetallet i kommunen var tilsvarende højt. I de seneste år har medlemstallet bevæget sig mellem 1300 og 1500 børn – lige fra børnehaveniveau og op til 6. klasse.

Gys og grin, spænding og action

Igennem årene har omkring 80.000 børn siddet tæt i biografens mørke fem gange i løbet af en sæson. Det svarer til cirka 400.000 par øjne, som har siddet i biografstolene, hvor de har nydt gys og grin, spænding og action – og indimellem også fået serveret film, som skabte eftertænksomhed hos den enkelte.

Lange køer med rundstykker

I mange år vart der rift om pladserne og alenlange køer, når filmklubben åbnede for tilmeldingen. Så stod børnene i kø, mens Kirsten Meurs-Gerken og hendes bestyrelsesmedlemmer møjsommeligt skrev navn og adresse op og udleverede medlemskort og tog imod betaling. Nogen mødte så tidligt som klokken seks om morgenen for at være sikre på at få en plads, og bageren uddelte gratis rundstykker til de ventende, som i mange tilfælde havde medbragt varm kaffe i termokander.

Mange skønne oplevelser

Rigtig mange gentofteborgere, der gik i BUF som børn, husker endnu disse lange køer – og især de mange skønne oplevelser, de havde sammen med klassekammerater og venner, når filmklubsæsonen gik i gang, og dørene til Gentofte Kino blev slået op. I dag er det anderledes, hvor klubben på linje med mange andre af DaBUFs medlemsklubber tegner medlemskaber via internettet og C-bassystemet.

Biografdirektøren, som ville noget andet

For nogle år siden stillede biografdirektøren imidlertid en række krav som forudsætning for det fortsatte samarbejde. Krav, som efter filmklubbens opfattelse ikke matchede dens drift. Resultatet blev, at filmklubben måtte se sig om efter et alternativ. Takket være biograflederen i Kino Palæet i Lyngby lykkedes det at flytte adresse og dermed også filmklubbens aktiviteter. Og BUF blev til BUF-NORD. Og alt andet lige har det vist sig at være en fordel, fordi Kino Palæet rummer flere sale, hvilket giver mulighed for øget fleksibilitet, og samtidig har biografen vist en betydelig større lydhørhed over for filmklubbens ønsker til driften af filmklubben.

Alt det magiske, som en film på det store lærred kan skabe

Nordisk Film så rigtigt, da de for år tilbage besluttede at indrette biografen Kino Palæet klods op ad Lyngbycentret. Ikke alene på grund af indbyggertallet i området, men især fordi der var en stor og stabil interesse hos borgerne for at gå en tur i biografen. Denne interesse blev for manges vedkommende grundlagt i barndommen, fordi der var en børnefilmklub, som sørgede for at gøre det til en oplevelse at komme i biffen. Og i dag kommer der mange forældre, som melder deres børn ind med det argument, at deres børn også skal opleve alt det magiske, som en film på det store lærred kan skabe, og som de selv gjorde i sin tid som medlem af BUF.

Flytning uden problemer

Flytningen fra Gentofte Kino til Kino Palæet i Lyngby er sket uden større problemer. Og siden vi forlod Gentofte Kino, har biografen oprettet sin egen børnefilmklub, der dog ikke er medlem af DaBUF. Med både Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommune som rekrutteringsområde har der vist sig at være plads til begge filmklubber. Og det er godt. Den ene drevet af frivillige og den anden ud fra en kommerciel tanke. Hos BUF-NORD er børnene med til at vælge film, og de har naturligvis også sæde i bestyrelsen.

Fællesskabet og det store lærred

Det har vist sig at være en rigtig god ide og har øget de voksnes opmærksomhed for at udvælge film, som både er relevante og ønskværdige for børnene. Fælles for de to filmklubber er dog, at områdets børn får mulighed for at dyrke fællesskabet, det store lærred og de mange gys og grin, som filmens univers byder på. Og det er ikke så ringe endda.

Artiklen er redigeret af Pråsens redaktion af foreningspraktiske hensyn.

…………………………………………………….

25 årsjubilæum i Herning Skolebio

Skrevet af: Helle Rahbek / Herning Skolebio

2018 er året, hvor Herning Skolebio kan fejre sit 25årsjubilæum. Foreningen startede i sin tid ud fra en idé undfanget i et SSP-samarbejde (Skole, Socialforvaltning og Politi) i Herning Kommune.

Et fællesskab for børnene

I SSP-udvalget sad blandt andre nuværende politiinspektør Ole Henriksen og lærer Franz Jensen. De var enige om, at der manglede et fritidstilbud til de børn, der ikke umiddelbart kom i sportsklubberne og andre foreninger. På det tidspunkt var man også optaget af, at børn ikke skulle sidde hjemme og se videofilm. Det ville være langt bedre, at man kunne lave et fællesskab for børnene, og det blev så til et filmfællesskab i form af Herning Skolebio. Bestyrelsen blev sammensat af personer i det netværk, som Ole Henriksen og Franz Jensen havde. Lærer Bjarke Overgaard blev inddraget og sidder stadig i bestyrelsen som den eneste, der har været med hele vejen.

Børn af forældre, som selv har gået i skolebio

Vi er fem medlemmer i bestyrelsen for Herning Skolebio. Et af vores bestyrelsesmedlemmer, vores kasserer Jacob Juulsgaard har selv gået i skolebio. Vi oplever generelt, at en del af de børn, der nu kommer i skolebio, er børn af forældre, som selv har gået i skolebio.

Mellem 2500 og 2700 medlemmer hvert år

Vi viser film fem gange i løbet af skoleåret. Børnene har vi inddelt i tre grupper: 0. – 1.klasse, 2. – 4. klasse og 5. – 7. klasse. Hver gruppe har sin filmpakke. Der vises film fra mandag til torsdag i filmugerne. Typisk er der et par bestyrelsesmedlemmer, nogle voksenhjælpere og fire unge hjælpere til stede hver filmdag. Det betyder, at filmdagene kører forholdsvis gnidningsfrit, selvom der er mellem 600 og 700 elever hver dag. For de ældste elever afholder vi også en maratonfilmnat i november. Herning Skolebio har mellem 2500 og 2700 medlemmer hver år.

Mumi og Iqbal

Vi valgte, at vores jubilæum selvfølgelig skulle komme hele vores målgruppe til gode. Derfor besluttede vi at afholde et jubilæumsarrangement lørdag den 1. september 2018, hvor vi havde lejet alle salene i Nordisk Film Biografer i Herning. Det betød, at vi havde cirka 800 sæder til hver af de to film, som vi havde valgt. For de mindste viste vi om formiddagen ”Mumitroldene på sommerferie” (”Muumit rivieralla”, Finland 2014), og for de lidt ældre havde vi om eftermiddagen forpremiere på ”Iqbal og den indiske juvel” (Danmark 2018).

Billet, sodavand, popkorn og en lille pose slik

Da det var 25årsjubilæum, var billetprisen naturligvis 25 kroner! For den sjat penge fik man en billet, sodavand, popkorn og en lille pose slik. Der blev sendt mails ud til de kontaktlærere, som vi har på alle skoler, lige som vi indrykkede en avisannonce i Herning Folkeblad med invitationen. Avisen skrev også en fin artikel om os i ugen op til jubilæet. Alligevel lykkedes det desværre ikke for os at få alle pladser fyldt op.

Videohilsen fra Iqbal

Vi havde en fantastisk dag med de cirka 800 børn og forældre, der var med til at fejre os og hinanden. Biografen havde pyntet op med levende lys, rød løber og i det hele taget gjort rigtigt meget for at dagen skulle forløbe festligt. Biografen havde også sørget for, at der var en lille videohilsen til Herning Skolebio fra de tre hovedrolleindehavere i Iqbalfilmen. Den kørte på storskærmen i foyeren og blev også vist inden filmen på det store lærred. Det var stort!

Positive og dejlige kommentarer

I den efterfølgende evaluering må vi konstatere, at det ikke var en god idé at sende invitationen til jubilæumsarrangementet ud samtidigt med vores nye program for denne sæson. Lige som vi også skulle have været meget mere tydelige med, at man gerne måtte have en voksen med i biografen til jubilæet. Men det skal ikke overskygge, at vi synes, at dagen var flot og festlig. Vi fik mange positive og dejlige kommentarer fra både børn og voksne. Nu er vi klar til at gå i gang med jubilæumssæsonen, hvor vi også tænker at gøre lidt ekstra ud af maratonnatten i november.

…………………………………………………….

4forestillingen fejrer 25 års jubilæum med ny filmklub

Skrevet af: 4forestillingen i Billund

Gennem 25 år har Billunds børn kunne se film for billig penge i Billund Centret – alt det krævede var et medlemskab af foreningen 4Forestillingen. Gennem tiden har 4forestillingen udviklet sig fra at være en forening for alle filmglade folk, hvor film ikke nødvendigvis var nyheder men stadig gode film for alle aldre til i dag at være en forening, der udelukkende viser nye film med dansk tale egnet for børn fra ca. 7 år. Dette har gjort at medlemstallet er steget stødt hvert år, og sidste sæson var medlemstallet langt over 200.

– Vi har mange familier hvor både børn og forældre er medlemmer, og de bruger muligheden for at se en god film sammen med mange andre lokale børn, siger formand, Søren Strøm.

I erkendelse af at det netop er film for mindre børn, der er på plakaten, har foreningen her i jubilæumsåret besluttet at lave en filmklub for medlemmer over 10 år.

Teens Filmklub er skabt i samarbejde med unge fra den lokale internationale skole ISB, som er med i gruppen om at danne rammerne og de hjælper ligeledes med til at skabe et hyggeligt filmmiljø i lokalet i Billund Centrets kælder.

– Vi har planer om at lave kælderen i Billund Centret til en hyggelig biocafe. Hvor der på sigt også vil kunne købes drikkevarer, slik, chips og evt. sandwich. Og der vil i fremtiden også blive kigget på bedre lyd for at gøre filmoplevelsen endnu bedre, siger formand, Søren Strøm.

Første film i denne sæson var søndag den 30. september kl. 16, hvor filmen Black Panther blev vist i kælderen samtidig med at 4Forestillingen viste Den lille vampyr i teatersalen.