Den 24.-26. april 2020 afholder DaBUF landsseminar for DaBUFs lokale filmklubber. 

På landsseminaret bliver der set film og afholdt workshops samt arbejdes med forskellige temaer, der giver DaBUFs lokale filmklubber inspiration og idéer til den kommende filmklubsæson. Du kan se billeder fra sidste landsseminaret på DaBUFs facebookside.

På landsseminaret bliver DaBUFs årlige generalforsamling også afholdt. Hver fremmødt lokalafdeling har to stemmer og kan på årets generalforsamling være med til at forme foreningens arbejde. Her godkendes budget og regnskab og DaBUFs forskellige lokalafdelinger tager sammen stilling til udtalelser og politiske drøftelser samt vælger DaBUFs hovedbestyrelse.