I 2020 afholdes der endnu en gang ungdomsseminar for DaBUFs unge medlemmer mellem 14-25 år. Datoerne er ikke fastlagt endnu.

Henover en weekend får de unge medlemmer mulighed for at se, snakke og arbejde med film, udveksle erfaring og i fællesskab udtænker nye idéer til aktiviteter, de kan tage med hjem til deres lokale klub.

Ungdomsseminaret afholdes i Nyborg og hver klub kan få to gratis deltagere med – derefter koster det penge.

Hele weekenden arrangeres af DaBUFs Ungdomsudvalg, der består af en gruppe medlemmer fra alle dele af landet. Flere informationer om ungdomsseminaret kommer, når vi nærmer os datoen.