Artikel

 

Skrevet af Judith & Ulrich Breuning / Filmfabrikken og Pråsen

 

 

En af Danske Børne- og Ungdomsfilmklubbers mere markante teser hedder, at Film skal være for, med og af børn og unge!

Traditionelt har børnefilmklubarbejdet siden Landsforeningens start i 1952 handlet om at give børn og unge gode og sunde filmoplevelser eller ligefrem møde Filmen som kunstart, som en anden tese lyder. I begrundelsen hedder det videre, at DaBUFs medlemsklubber skal vælge ’det bedste af det bedste og satse på stærke udsagn, som giver mening for børn og unge (…) og udfordrer deres syn på diversitet i den store humanistiske tradition’! Flottere kan det næppe formuleres! Og de fleste af de film, som DaBUFklubberne viser, er med børn og unge i de bærende hovedroller. Men børns og unges egne filmproduktioner er endnu ikke almindeligt klubindhold, selvom flere og flere nu også går den praktiske filmvej.

Personlig stemme og eget udtryk
I den perfekte verden, hvor man i børnekulturens slogan Kultur for, med og af børn altså nemt kan udskifte ordet Kultur med Film, ville en DaBUFaktivitet også naturligt være at give børnene og de unge en personlig stemme og eget udtryk i en kreativ leg med selv at producere film. Det sker såmænd også, og Pråsen har kunnet rapportere om filmproduktioner i for eksempel Børnefilmklubben Humlebien, som i 2017 udskrev en manuskriptkonkurrence, og vindermanuskriptet blev realiseret i samarbejde med Filmfabrikken på Møn. Buster Holstebros unge filmentusiaster producerede samme år film i samarbejde med Lommefilm, som DaBUF havde engageret til at initiere praktisk filmarbejde i medlemsklubberne. Og i sommeren 2019 afholdt Herlev Skolebio en Sommerbio under overskriften Se film og lav selv film! Og så må man ikke glemme den meget vellykkede Nordiske Film Camp, som DaBUF og Filmfabrikken afholdt i sommeren 2014.

Filmfabrikken på Møn

Film produceret af børn og unge skal naturligvis være tilgængelige i Pråsen. Vi lægger derfor ud med fire film, som er produceret hos Filmfabrikken på Møn. Filmfabrikken er ikke en traditionel DaBUFklub, fordi den har børn og unges egne filmproduktioner som førsteprioritet, selv om Fabrikken også vægter, at filmskaberne in spe skal have spændende filmoplevelser og elementær filmforståelse. Filmfabrikken er økonomisk støttet af Vordingborg Kommune og Det Danske Filminstitut.

SkoleFilmVordingborg

Filmfabrikken går i sit filmarbejde så at sige på to ben: Den har en 3årig Talentvej for de unge, som virkelig vil film, og en kursusvirksomhed for skoler og børneinstitutioner. Filmfabrikkens helt store projekt lige her og nu hedder FilmSkoleVordingborg, hvor der især fokuseres på storkommunens børnehuse, skolernes indskoling, hvor det produceres animationsfilm, og mellemtrinnet, hvor der arbejdes med iPadproduktioner. Og alle 8. klasserne afslutter FilmSkoleVordingborg med en stor skolefilmfestival, der hedder Die Asta og er opkaldt efter Danmarks største filmstjerne Asta Nielsen (1881-1972). Stumfilmdivaen havde en stor karriere i Tyskland og hed respektfuldt dér bare Die Asta. Hun havde gode stunder i sit livs efterår på Møn og giver skolefilmfestivalen rødder. Vingerne sørger de unge filmskabere selv for!

Fire film
Pråsens første fire eksempler på film produceret af børn og unge er vidt forskellige og har lige så forskellige produktionsforløb. Men fælles for dem alle er, at de er seriøse forsøg på at fortælle noget væsentligt om børns og unges syn på en ikke altid let overskuelig verden. Det er Filmfabrikkens erfaring med både det daglige arbejde og skolefilmfestivalen Die Asta, at når børn og unge selv får lov at arbejde med de levende billeders fortællinger, er det ikke vittigheder, der skal fyres af. Snarere tværtimod. Men få selv syn for sagn. Gå i dialog med filmene. Og lad dem eventuelt inspirere til yderligere kreativt filmarbejde i klubberne. Og send endelig alle klubproducerede film til Pråsen, så de fire film blot bliver første indbetaling til en levende filmbank i evig udvikling!

Raftehegn
6. klasse, Møn Skole, Stege afdeling

Raftehegn er en novelle af Kim Fupz Aakeson, som 6. klasse på Møn Skole havde arbejdet med i adskillige dansktimer. Da eleverne i forbindelse med FilmSkoleVordingborg skulle producere en film, ville de naturligvis gerne filmatisere den novelle, som de følte, at de kendte så godt og derfor meget gerne ville prøve at omdanne til levende billeder. Ikke nogen nem opgave overhovedet. Der skulle for eksempel findes et hus med rafter, som man måtte pille ned og sætte op igen, og så skulle forfatteren og forlaget Gyldendal også lige give tilladelse. Det sidste gik forbavsende nemt, mens de unge location scouts, rekvisitører og scenografer havde deres hyr med at finde det rette hus. Men da manuskriptet var på plads og holdfunktionerne valgt, var det helt rigtige hus med raftehegn fundet. Og husejerne tillod også, at de unge filmskabere brugte deres stue og køkken til indendørsoptagelser. Derefter kunne klaptræet smækkes samtidig med ordren Klar til optagelse!

Bænkevarmer
8. klasse, Medielinjen på Præstø Skole

Eleverne havde arbejdet med De Forenende Nationers verdensmål og især fokuseret på Udryddelse af fattigdom. Filmopgaven var derfor at omsætte det at være fattig til Præstøvirkelighed anno 2020. Eleverne blev inddelt i fem grupper, som alle kom frem med en idé, som de pitchede for hinanden og deres lærer samt Filmfabrikkens to manuskriptdoktorer. Der blev givet feed back på historierne, hvorefter grupperne gik i gang med at forbedre deres første udkast. Derefter blev en af historierne valgt. Ikke som i en konkurrence med vinder og tabere, men med velargumenterede begrundelser for kvalitet og enkelhed og dermed mulighed for at kunne realiseres på én uge, som var tidsrammen for produktionen. Præstø Torv og gourmetrestauranten Frederiksminde er de bærende lokaliteter i historien om en hjemløs, der pludselig kommer til penge. Og ikke aner, hvad han skal stille op med dem! Fattigdom på flere planer i en filmisk novelle med et præcist nedslag i et menneskebarns liv!

Det’ bare for sjov

Filmfabrikkens afgangsfilm 2018, 2. årgang

På Filmfabrikkens 3årige Talentvej afsluttes hvert år med en afgangsfilm. Da 2.årsholdet i 2018 skulle i gang med deres afgangsfilm, var der især to ting, som optog de unge filmfolk: Det at flytte til en lille ø i et stykke Udkantsdanmark, hvor mobning truer en ’københavnersnude’, og de skrækkelige, dengang aktuelle nyheder om skoleskydninger i USA. Men den lille og store verden smeltede sammen i et knivskarpt manuskript, som blev omdannet til en mønsk western, hvor landskabet er medspillende. Filmen ryddede stort set bordet og tog mange priser ved den regionale TheNextFilmFestival i Næstved i kategorien U16, altså film produceret af unge under 16 år. Filmen blev også udtaget til den landsdækkende filmfest for unge filmskabere, som finder sted i Odense under den store internationale filmfestival, OFFs vinger, og som hvert år afholdes i slutningen af august.

God dreng

Filmfabrikkens afgangsfilm 2019, 3. årgang

Da Filmfabrikkens 3.årselever i 2019 skulle i gang med at idéudvikle deres afgangsfilm, proklamerede de kækt, at nu ville de altså bare skabe et kunstværk. Unægtelig lettere sagt end gjort. Men på den anden side måtte holdets lærere bøje sig i støvet for et ambitionsniveau på størrelse med en blåhval. Eleverne arbejdede i præproduktionen sideløbende med formsprog og en handling, der kredsede om at være anderledes og af en anden verden, generationskløft og transformering, kultur og natur. Og igen var billedsproget hele tiden til diskussion, samtidig med at castingen var essentiel for et godt resultat. Om ambitionen om at skabe kunst er lykkedes, kan man afgøre ved selvsyn af en unik og meget særpræget film, der viser, hvad unge mennesker kan og vil med filmfortællinger, når de får chancen for at udtrykke sig. Filmen kom naturligvis med til OFF2019.