Aktivitet
Landsseminar 2021

Evaluering

Slides fra oplæg ‘ Brug de sociale medier strategisk

Hand-out fra oplæg ‘Brug de sosoale medier strategisk’

Powerpointpræsentation fra workshop ‘GENSTART – en aktiv klubudvekslingworkshop’ (uden div. billeder pga. ophavsret)

Opsummering af notater fra ‘Genstart’ workshop

Pråspris illustration 2021 – Ursula Seeberg

Generalforsamlingsreferat

 

Om Landsseminaret:
Til den årlige landsseminar-weekend bliver der set film og afholdt workshops samt arbejdes med forskellige temaer, der giver DaBUFs lokale filmklubber inspiration og idéer til den kommende filmklubsæson. Landsseminaret afholdes altid i april måned. (Landsseminaret er i 2021 blevet rykket fra april til juni pga. pandemien). Du kan se billeder fra sidste landsseminar på DaBUFs Facebookside og Instagram.

Det er også til landsseminaret at DaBUFs årlige generalforsamling bliver afholdt. Hver fremmødt lokalafdeling har to stemmer og kan på årets generalforsamling være med til at forme foreningens arbejde. Her godkendes budget og regnskab og DaBUFs forskellige lokalafdelinger tager sammen stilling til udtalelser og politiske drøftelser samt vælger DaBUFs hovedbestyrelse.