Aktivitet
Landsseminar 2021

Kom med til DaBUFs årlige generalforsamling og landsseminar d. 25. – 27. juni 2021.

GENERALFORSAMLING:
Dagsorden 2021
Vi gør opmærksom på, at der er ledige bestyrelsesposter: bestyrelsesmedlem u. 30 år (vælges for 2 år) og suppleant u. 30 år (vælges for 1 år). Hjælp os med at gøre mulige kandidater opmærksomme på dette. Vi opfordrer endvidere alle til, at stille op til bestyrelsen, hvis man ønsker det.

Forretningorden 2021

Formandens beretning

Udvalgenes beretninger

Årsregnskab 2020

Årsplan 2021

Indsatsplan 2021-22

Forslag til kontingent og dækningsbidrag

Budgetforslag 2021

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring

DaBUF Vedtægter

LINK til at følge generalforsamlingen online (først aktivt i ugen optil)

 

LANDSSEMINAR
Priser og praktisk info

Program 2021

Deltagerliste

Om Landsseminaret:
Til den årlige landsseminar-weekend bliver der set film og afholdt workshops samt arbejdes med forskellige temaer, der giver DaBUFs lokale filmklubber inspiration og idéer til den kommende filmklubsæson. Landsseminaret afholdes altid i april måned. (Landsseminaret er i 2021 blevet rykket fra april til juni pga. pandemien). Du kan se billeder fra sidste landsseminar på DaBUFs Facebookside og Instagram.

Det er også til landsseminaret at DaBUFs årlige generalforsamling bliver afholdt. Hver fremmødt lokalafdeling har to stemmer og kan på årets generalforsamling være med til at forme foreningens arbejde. Her godkendes budget og regnskab og DaBUFs forskellige lokalafdelinger tager sammen stilling til udtalelser og politiske drøftelser samt vælger DaBUFs hovedbestyrelse.