Aktivitet
Landsseminar 2021

Kom med til DaBUFs årlige generalforsamling og landsseminar d. 25. – 27. juni 2021.

Generalforsamling
Foreløbig dagsorden 2021

Link til at følge generalforsamlingen online (først tilgængelig i ugen optil)

Landsseminar
Priser og praktisk info

Foreløbig program 2021 (ikke tilgængelig endnu)

Tilmelding (der åbnes for tilmeldinger seneste d. 28. maj. Tilmeldingsfrist d. 10. juni)

Om Landsseminaret:
Til den årlige landsseminar-weekend bliver der set film og afholdt workshops samt arbejdes med forskellige temaer, der giver DaBUFs lokale filmklubber inspiration og idéer til den kommende filmklubsæson. Landsseminaret afholdes altid i april måned. (Landsseminaret er i 2021 blevet rykket fra april til juni pga. pandemien). Du kan se billeder fra sidste landsseminar på DaBUFs Facebookside og Instagram.

Det er også til landsseminaret at DaBUFs årlige generalforsamling bliver afholdt. Hver fremmødt lokalafdeling har to stemmer og kan på årets generalforsamling være med til at forme foreningens arbejde. Her godkendes budget og regnskab og DaBUFs forskellige lokalafdelinger tager sammen stilling til udtalelser og politiske drøftelser samt vælger DaBUFs hovedbestyrelse.