Aktivitet
Landsseminar 2022

EVALUERING

Slides og dokumenter fra ‘Åbn Fællesskabet søndag:

Børnebiffen Intro – Konsulent Ditte Mejlhede

Børnebiffen – klubmodeller

Minibio – Århus Skolebio

Lemvig – førskolehold og bustransport

‘Åbn Fællesskabet’ – eksempler til drøftelse

Dynemaraton – Odsherred:
Præsentation
Reklame
Tidsplan
Flyer

Kursusbevis til kommunen

Deltagerliste

Priser & Praktisk info

Landsseminar Program

Generalforsamlingsdokumenter – Obs. der udleveres ingen dokumenter på dagen. Man skal selv medbringe et print, hvis man ønsker det.

Dagsorden

Forslag til Forretningsorden

Formandsberetning

Udvalgsberetninger

Årsregnskab 2021

Årsplan 2022-23

Forslag til kontingent og dækningsbidrag

Budgetforslag 2022

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

ONLINE GENERALFORSAMLING LINK

Generalforsamlingsreferat 2022

Om Landsseminaret

Til den årlige landsseminar-weekend bliver der set film og afholdt workshops samt arbejdes med forskellige temaer, der giver DaBUFs lokale filmklubber inspiration og idéer til den kommende filmklubsæson. Landsseminaret afholdes altid i april måned. Du kan se billeder fra sidste landsseminar på DaBUFs Facebookside og Instagram.

Det er også til landsseminaret at DaBUFs årlige generalforsamling bliver afholdt. Hver fremmødt lokalklub har to stemmer og kan på årets generalforsamling være med til at forme foreningens arbejde. Her godkendes budget og regnskab og DaBUFs forskellige lokalklubber tager sammen stilling til udtalelser og politiske drøftelser samt vælger DaBUFs hovedbestyrelse.