Artikel

Skrevet af Kim Bruun, Katrine Seier, Kirsten Østergaard Nielsen, Jan Frydensbjerg, Nynne Bern Jensen, Lise-Lotte Bjørkholt, Anette Vibeke Jensen

 

 

Vi nærmer os den tid på året, hvor bestyrelsen skal stå til regnskab for det arbejde, der er udført i den forgangne sæson. Som det turde fremgå af udvalgenes skriftlige beretninger, er DaBUF en forening i fuld fart og vigør. Der er aktiviteter for enhver smag. Det gælder bare om at bide til bolle.

Formandens beretning

I afvigte sæson har vi fejret foreningens 70-års jubilæum. Lykkeligvis kunne vi berette om medlemstal som minder om dem, vi havde i 2019 – vi er tilbage på et niveau over 50.000 medlemmer. Dette dækker dog over, at nogle klubber fortsat kæmper med at få medlemmerne tilbage i et omfang som før corona. Og samtidig er andre klubber udfordret af, at deres biografer benyttede nedlukningen i forbindelse med corona til at opdatere deres interiør – med den konsekvens, at der er færre pladsen og dermed færre medlemskaber til salg.

Ikke desto mindre fortsætter det gode arbejde jo ufortrødent. I fortsætter med at lave alskens filmrelevante aktiviteter for børn. I gør en utrættelig indsats for at forberede dem på livet, som venter dem, og på at give dem gode oplevelser og indsigter. DaBUFs udvalg sætter skibe i søen, som sætter nye standarder for, hvordan filmklubarbejdet kan forstås og tackles.

Bestyrelsen arbejder på at åbne fællesskabet, så vi får flere kolleger og flere medlemmer. Og ikke mindst har vi sekretariatet, der er det faste anker, vi alle kan klynge os til. Intet er for stort og slet ikke noget er for ubetydeligt til, at Janne og Kine står klar til at tage sig af det. 

I vores fejring af foreningens første 70 år havde vi en del fokus på de formænd, som stadig er i blandt os. De blev inviteret til landsseminar og fortalte deres historier. Men heldigvis var nogen også opmærksomme på, at sekretærerne er nok så vigtige for en forening som vores. Det er muligvis forpersonerne, som tegner foreningen, men det er sekretærerne, som sikrer, at der er en forening at tegne. Sammen med alle jer frivillige, der giver os alle i og omkring DaBUF vores eksistensberettigelse, naturligvis. Uden jer, intet DaBUF.

Tak til jer for jeres indsats. Husk at klappe jer selv på skulderen for det gode arbejde.

Kim Bruun, DaBUFs formand

 

Aktivitetsudvalget fortæller

2022 blev endelig året, hvor vi slap helt ud af coronaens greb. Det må jo siges at være vigtigt, når vores fornemste opgave i Aktivitetsudvalget er at arrangere og afholde et landsseminar, hvor vi alle kan mødes.

Forsamlingsloft, nedlukninger og restriktioner blev fortid, og vi kunne i april igen samles til landsseminar. Og det måtte siges – særligt for aktivitetsudvalgets side – at være tiltrængt. 

2022 var året, hvor DaBUF som landsorganisation fyldte 70 år. Det er flot for en organisation at nå dertil, så derfor skulle det selvfølgelig markeres. Temaet for årets landsseminar blev derfor “DaBUF: i går, i dag og i morgen”.

For der er naturligvis noget at se tilbage på, når man har 70 år på bagen. Derfor var der også tid til et lille tilbageblik på, hvad DaBUF er gået igennem. Vi lavede en udstilling med billeder, avisudklip og diverse dokumenter fra årene, der er gået. Det gav et indblik i en organisation, der har haft en masse visionære og flittige frivillige til at lave arrangementer for medlemmerne.

Det samme billede tegner sig egentlig i dag. Foruden alle de frivillige, ville der ikke være noget DaBUF. Derfor brugte vi også anledningen til at takke alle filmklubfrivillige for deres indsats gennem årene. Det blev også til en hilsen fra gode samarbejdspartnere, der ønskede os tillykke med jubilæet. Det gjaldt blandt andre Socialdemokratiets kultur- og medieordfører, DUFs forkvinde, Buster filmfestival, Danske Biografer og Det Danske Filminstitut.

I anledning af jubilæet havde vi også inviteret tre æresgæster til festmiddagen lørdag aften. Ole Carlsen og Søren K. Lauridsen er begge tidligere formænd, og Liselotte Bjerg er tidligere sekretær. De bidrog alle med anekdoter fra deres tid i DaBUF, og det var med til at skabe et underholdende og hyggeligt indblik i organisationens historie.

Årets Pråspris gik til manden med de 1000 stemmer – Lars Thiesgaard. Han har lagt stemme til blandt andre Grisling, Scooby Doo og Pumba. Så selvom man måske ikke vil kunne genkende hans ansigt, hvis man så ham på gaden, ville mange nok genkende hans stemme.

Vi skulle også hylde årets klub, hvor prisen i 2022 gik til Århus Skolebio. 

Nu mødes vi heldigvis alle sammen igen om lidt, og vi i Aktivitetsudvalget glæder os til at byde jer velkommen i Svendborg til endnu et landsseminar. I år med temaet: Filmklubben: En levende fortælling om fordybelse, fællesskab og drømme. 

Aktivitetsudvalg består af: Katrine Seier (forkvinde), Kirsten Østergaard Nielsen, Susanne Rørvig, Judith Hilligsøe og Lizette Stryhn

 

Klubudvalget fortæller

Udvalgets opgave er at oprette nye klubber, men også at fungere som en slags ”task-force” og træde til med hjælp til eksisterende klubber, hvis disse måtte støde i problemer.

Der er i 2022 påbegyndt en effektivisering af arbejdet i udvalget, herunder:

  • Opdateret strategi og prioritering af udvalgets arbejde
  • Udarbejdelse af generelle skabeloner og redskaber, der kan bruges i forbindelse med klubrekruttering
  • Opdateret og systematisk research af alle landets biografer med henblik på at kortlægge mulighederne for at oprette nye klubber og indlemme eksisterende børnefilmklubber, der ikke er medlem af DaBUF.

Desuden gennem hele året har udvalget haft fokus på at yde hjælp og støtte til klubber med udfordringer.

I løbet af 2022 har vi fået 6 nye eller genopstartede biografklubber: Helsingør, Grindsted, Næstved, Køge, Allerød og Høje Taastrup. Samt 2 nye/genopståede DVD-klubber: Garage Film – København og Nivå Børnefilmklub. 

1 Biografklub er afviklet, nemlig den i Luxembourg. Manglen på danske børn har desværre medført, at der ikke længere var behov eller grundlag for klubbens fortsatte eksistens. Klubben donerede generøst sit overskud på ca. 46.000 kr. til DaBUF, da den lukkede i sommeren 2022 efter mere end 30 års drift.

Ift. muligheden for at søge tilskud til klubberne fra DaBUF, så er dette under behandling, inkl. udarbejdelse af nye retningslinjer for at ansøge.

I 2023 vil Klubudvalget fortsætte arbejdet med ovenstående.

Klubudvalgets medlemmer: Kirsten Østergaard Nielsen (formand), Kim Bruun, Erling Dalsgaard og Sekretariatet

 

Filmudvalget fortæller

Intet nyt under solen kan lyde som et udvalg i stilstand, men sådan føles det ikke i Filmudvalget. Hver film vi forholder os til, er en ny opgave, som vi stiller os. Er den egnet, evnerig og essentiel? Eller er den målgruppesvær, moraletung eller metervare?

Disse overvejelser tager vi løbende i Filmudvalget, når vi langsomt, men sikkert, udvælger film til årets katalog. I årets løb hjælper vi også sekretariatet med at tage stilling til filmtitlerne, der skal pryde programmerne til filmgennemsyn og landsseminariet. Igen i år har vi udvalgt fem favoritter fra det forgangne filmår, som vi nominerer til ‘Årets film i DaBUF’. En hæder, som I ude i klubberne skal være med til at vælge. 

Sekretariatet arbejder året igennem ihærdigt for at fremskaffe titler fra de forskellige distributører, der ikke nødvendigvis har ramt det store lærred. Det afspejler sig også i filmkataloget, hvor flere af anmeldelserne forholder sig til film, som I endnu ikke har haft mulighed for at se i biografen. Det er der også brug for. For konkurrencen med streamingtjenesterne og et fald af biografpremierer, der målrettes børn og unge, gør, at vi også må se nye og andre veje. Heldigvis er der virkelig kvalitet i disse film, og forhåbentligt bliver det en hjælpende hånd og et skønt supplement til sammensætningen af jeres filmklubprogram for den kommende sæson.

Filmudvalget består af: Jan Frydensbjerg (formand), Kim Bruun, Hans Peter Mehlsen og Kirsten Østergaard Nielsen.

 

Kommunikationsudvalget fortæller

DaBUFs kommunikationsudvalg er sat i verden for at understøtte DaBUFs arbejde og for at formidle det store stykke arbejde ud til omverdenen.

Udvalget har det sidste år gjort sig umage med at dele og fortælle om alle de spændende projekter og fællesskaber, som DaBUF er en del af. Det har vi i særdeleshed gjort via de forskellige sociale medier, som DaBUF er til stede på. Her har vi både delt artikler, billeder, videoer og gode minder. 2022 var nemlig året for DaBUFs 70 års jubilæum,  hvilket selvfølgelig er blevet markeret. Op til sæsonstart lavede kommunikationsudvalget også en kampagne, som vi kaldte ‘I vores filmklub’ der bestod af en række billeder med forskellige udsagn om filmklubarbejdet. billederne blev delt med DaBUFs lokale børnefilmklubber, så de frivillige kunne benytte dem på sociale medier, hjemmesider eller lignende, hvis de havde lyst. Dette skulle gøre deres medlemmer og forældre opmærksomme på ting, som de måske ikke vidste om filmklubben og fremhæve det vigtige arbejde, der bliver gjort ude i de lokale børnefilmklubber.

2022 blev også brugt på at få produceret nye pressefotos. De nye pressefotos blev til med hjælp fra Gladsaxe Børnefilmklub, der var så søde at invitere DaBUF med ind i biografsalen til sæsonens første filmvisning. Billederne skulle illustrere den glæde og det fællesskab, som børnene oplever ved at være en del af en af DaBUFs mange lokale børnefilmklubber. Kommunikationsudvalget er meget glade for resultatet og den gode proces med tilblivelsen af de ny billeder, der længe har været et ønske om at få lavet. De nye pressefotos er allerede blevet brugt i forskellige sammenhæng, og måske du også har set et par af billederne på årets invitation til DaBUFs Landsseminar 2023?

Siden februar 2023 har DaBUF været så heldige at have haft en universitetspraktikant tilknyttet sekretariatet. Den ekstra arbejdskraft har kommunikationsudvalget også nydt stor glæde af, da vi på den måde har kunne få hjælp til arbejdet med bl.a. at få produceret nye roll-ups og postkort.

Synes du, at arbejdet vi laver i DaBUFs kommunikationsudvalget lyder interessant, og kunne du også tænke dig at blive en del af udvalget, så tag endelig fat i os – vi har altid plads til nye medlemmer i kommunikationsudvalget!

Kommunikationsudvalgets medlemmer: Nynne Bern Jensen, Anette Vibeke Jensen, Ina Willumsen, Maria Have Møller.

 

Internationalt udvalg fortæller

Internationalt udvalg har haft et travlt år siden sidste landsseminar. Der har været Nordisk Filmcamp og Giffoni Filmfestival i juli, Young Audience Award (YAA) i november samt Berlinale i februar. Derudover har udvalget deltaget i arbejde omkring etablering af Youth Film Clubs, et spinoff fra Young Audience Award.

 Nordisk Filmcamp 2022: I juli samlede vi 21 unge i alderen 11-14 år fra Sverige, Norge, Grønland og Danmark til en uge med filmproduktion og workshop på Møn. Ugen lykkedes i høj grad grundet det stærke samarbejde mellem Filmfabrikken og DaBUF. Desuden blev der skabt samarbejde med BUFF/ Børnefilmfestivalen i Malmø og sammenslutningen af Børne filmklubber i Norge og Filmforeningen i Grønland Film.gl. Via disse partnere blev deltagere fundet og deres rejse finansieret. En fantastisk uge med unge, der slet ikke ville hjem. De 3 film, som blev produceret, er bestemt værd at se. Midler til afviklingen af filmcampen måtte vi hente uden for DaBUF’s budget. Det lykkedes at skaffe midler fra Nordisk Kulturfond, A.P. Møller fonden og DUF nordisk fond NUBF.

Forberedelserne er i fuld gang til Nordisk Filmcamp 2023. Både Norge, Sverige og Grønland regner med at deltage igen, og de har allerede fundet nogle nye deltagere. Der er skaffet hjælpere og instruktører, nu mangler vi bare at finansieringen falder på plads.

 YAA er det store europæiske event, hvor tusindvis af unge i alderen 12-14 år i løbet af en dag simultant ser 3 nøje udvalgte film for til sidst at stemme om ”Den bedste film”. De unge interagerer med hinanden undervejs via videokonference og sociale medier på tværs af landene. Vinderfilmen afsløres via livestream fra awardshowets epicentrum i Erfurt (Tyskland).

YAA 2022 blev afholdt præcis som før Covid, med masser af unge i biograferne. Fra Danmark deltog unge fra Ålborg, Århus, Svendborg, Herlev og Ballerup, knap 200 unge fra Danmark. Det blev en kæmpe succes og en dejlig dag. Bemærk, at arrangementet primært blev afviklet via en særbevilling fra DFI – tak til DFI for at det kunne lade sig gøre.

Giffoni: Vi deltog endnu en gang med unge på den særlige børne og unge Giffoni Filmfestival i Italien.  Filmfestivalen var tilbage i storform med masser af italienske og internationale jurymedlemmer. Film fra hele verden. Og deltagelse af tre unge fra Danmark.

Berlinale 2023: Hele 7 klubber var med og fik fine oplevelser. Som vanlig var der generalforsamling i den internationale forening for børnefilm ECFA, hvor vi deltog med repræsentanter fra Internationalt Udvalg. Vi fik samlet alle DaBUF-danskere til et hyggeligt møde mandag aften. Berlinalen var i topform med røde løbere, film, instruktører og skuespillere fra hele verden og den særlige Berlinale stemning.

Internationalt udvalgs medlemmer: Erling Dalsgaard (formand), Kirsten Østergaard Nielsen, Cecilie Elmholt Skou, Julie Tangaa Tjalve og Lise-Lotte Bjørkholt

 

Pråsens redaktion fortæller

Pråsen er DaBUFs medlemsblad og i redaktionen sætter vi en ære i at bringe de mange gode historier, der er at fortælle fra vores organisation, vores lokale filmklubber, filmens- og kulturens verden og andet til fælles inspiration.

Pråsen udkommer som digitale nyheder på dabuf.dk og udsendes som nyhedsbrev 10 gange i løbet af året og et trykt årsnummer i begyndelsen af december. Årsnummeret for 2022 bærer præg af at være et jubilæumsår. I anledning af DaBUFs 70 års eksisteren benyttede vi anledningen til at se tilbage på mange af de historier, som har tegnet foreningen. Hvem kan egentlig huske, hvordan det hele startede? Eller hvilke million-forhåbninger vi havde med vores deltagelse i DUF? Inspirerende er det at læse om ildsjæle, der bragte filmklubberne til Jordan eller formåede at udgive børnenes avis, omend den ikke holdt længe. I årsnummeret kunne man også læse om Peter Albrechtsen, som i dag er en internationalt anerkendt lyddesigner og tilmed medlem af Oscar Akademiet. Hvad jeg ikke vidste er, at han faktisk har været ungdomsrepræsentant i DaBUFs bestyrelse og har nogle ret interessante betragtninger om, hvad det har betydet for hans karriere.

Bladrer man igennem årets digitale artikler, får man et gensyn med børnejuryens oplevelser og arbejde på BUSTER filmfestival i starten af oktober. Man kan også blive klogere på børn og unges medievaner i ny rapport fra DFI, samt indsigter fra børnemediekonferencen tidligere på året. Og så kan man blive inspireret af, hvordan flere filmklubber har åbnet fællesskabet op for nye målgrupper – i Ebeltoft har de inviteret ukrainske børn og deres familier til filmvisninger og Slangerup deler deres erfaringer med at afholde biografskole for de 3-4 årige. Og det er bare for at nævne nogle små glimt.

Jeg glæder mig til at opdage, hvilke historier, der kommer til at tegne det kommende foreningsår. Og husk, at vi bliver så glade, hvis I tipper os med en god historie, I ønsker at dele med os andre – bare skriv til sekr@dabuf.dk.

Pråsens redaktion: Anette Vibeke Jensen (forkvinde samt redaktør), Kim Bruun (ansvarshavende redaktør), Cecilie Elmholt Skou (webredaktør), Judith Breuning, Marc Honoré, Liselotte Bjerg og Julie Tangaa Tjalve.