Artikel

Skrevet af Kim Bruun

 

Årsberetningen er en helt særlig genre og samtidig en god anledning til at se tilbage på en veloverstået sæson. Hvordan griber man det an? Hvad skal man nævne i sin årsberetning? Hvordan skal den skæres? Hvem er publikum? Vi har samlet et par gode eksempler til fælles inspiration.

Når sæsonen i børnefilmklubben går på hæld, sidder nogle sikkert og bokser med beretningen, de skal aflægge ved generalforsamlingen. Og endnu flere sidder sikkert forventningsfuldt til generalforsamlingen i den lokale klub og glæder sig til, hvad man i år vil blive diverteret med.

Beretningen, som er en del af generalforsamlingen i børnefilmklubben, er jo en ganske særlig genre. En genre ingen af os vist nogensinde er blevet undervist i. Så hvordan griber man det an? Hvad skal man nævne i sin årsberetning? Hvordan skal den skæres? Hvem er publikum?

Der er måske lige så mange typer generalforsamlinger, som der er filmklubber. Nogle forsøger ihærdigt at få folk til at møde op; nogle venter spændt på, hvem der møder op; og nogle sikrer, at i det mindste bestyrelsen kommer til generalforsamlingen. Her er nogle henvisninger til årsberetninger, vi i Pråsens redaktion finder vellykkede.

 

Med Frederikssund i arkiverne

Frederikssund har lavet en præsentation med billeder og speak: 

Benjamin henvender sig direkte til medlemmerne i et tilpasset sprog og viser billeder og film fra begivenheder, medlemmerne har deltaget i (eller i hvert fald haft muligheden for at deltage i). Benjamin fejrer succeserne, men er heller ikke bleg for at nævne udfordringerne. Og på mindre end fem minutter får han fortalt filmklubbens historie og tegnet en skitse af fremtiden.

Se formandens beretning fra Frederikssund her.

 

Dart, bueskydning og curling?!?

I Odense tager Michael udgangspunkt i andre og noget mindre frivillige fællesskaber end selv Odense Filmklub – dart, bueskydning og curling. Disse bruger han til at sige noget væsentligt om forholdene i sin egen filmklub. Samtidig med at man som tilhører eller læser bliver glædeligt overrasket over de sproglige krumspring han laver ved at bruge de andres fagudtryk.

Læs formandens beretning fra Odense her.

  

Med tanke på historien

De er begge lokalt forankrede, men får alligevel sagt noget, vi alle kan tage med os.

Årsberetningen er jo en kavalkade af succeser. Alt det gode, I frivillige har gjort i årets løb, skal tages op, huskes på og nok engang besynges. Man kan sige, at årsberetningen er klubbens hukommelse. Hvis nogen i fremtiden skulle ønske at vide, hvad vi egentlig gik svanger med dengang i 2020’erne, kan de læse årsberetninger og erkynde sig om de spændende tiltag. Og så vil det ikke gøre noget, at de også føler sig lidt underholdt, når de læser op på lektien.

 

Så hvordan?

Hvis nogen skulle ønske en ufuldkommen, men fuldstændig subjektiv manual til at skrive sin årsberetning, kommer et bud her:

  1. Præsentation. Hvem er klubben? Hvad er dens formål?
  2. Årets sejre: Hvad er klubben lykkes med? (Om det så bare er at vise et antal film). Projekter? Milepæle? Samarbejder? Vær gerne specifik og kom med gode illustrative eksempler.
  3. Fremtiden. Hvad er ønskerne for fremtiden? Hvilke sejre har I i udsigt? Hvordan bliver I en endnu bedre filmklub? Ser I udfordringer og mørke skyer i horisonten? Hvordan påtænker I i givet fald at tackle disse?
  4. Taksigelser. Tak til bestyrelsen for det gode arbejde. Tak til de frivillige for at stille op. Tak til forældre for at stille børn til rådighed.
  5. Afslutning. Opsummer klubbens præstationer og se frem mod næste sæson i et positivt lys.

Hvis I har gode bud på, hvordan jeres årsberetninger udformes, må I meget gerne sende dem til sekr@dabuf.dk. Så samler vi i Pråsens redaktion sammen og kommer med forslag til, hvordan en årsberetning ellers kan udformes.