Aktivitet
Landsseminar 2023

Generalforsamling
Dagsorden
Forslag til Forretningsorden
Formandens beretning
Udvalgsberetninger
Regnskab
Årsplan
Forslag til kontingent og dækningsbidrag
Budgetforslag

ZOOMLINK – Generalforsamling 2023

Landsseminar
Program
Deltagerliste
Priser

Om Landsseminaret

Til den årlige landsseminar-weekend bliver der set film og afholdt workshops samt arbejdes med forskellige temaer, der giver DaBUFs lokale filmklubber inspiration og idéer til den kommende filmklubsæson. Landsseminaret afholdes altid i april måned. Du kan se billeder fra sidste landsseminar på DaBUFs Facebookside og Instagram.

Det er også til landsseminaret at DaBUFs årlige generalforsamling bliver afholdt. Hver fremmødt lokalklub har to stemmer og kan på årets generalforsamling være med til at forme foreningens arbejde. Her godkendes budget og regnskab og DaBUFs forskellige lokalklubber tager sammen stilling til udtalelser og politiske drøftelser samt vælger DaBUFs hovedbestyrelse.