Artikel

Skrevet af Erling Dalgaard

 

 

Hvordan holder man fast på engagementet i det frivillige arbejde i 28 år, længe efter at ens egne børn har forladt børnefilmklubben? Og hvordan var logistikken egentlig i 90’erne? DaBUF-bestyrelsesmedlem Erling Skata Dalsgaard krydser sit spor og vender tilbage til klubben, hvor han begyndte sit virke – Herning Skolebio. 

I DaBUF sker det ikke så sjældent, at der bliver uddelt 10 og 20 års nåle, og på det seneste har vi set virkelige ”veteraner”. Bjarke Overgaard fra Herning Skolebio stoppede sidste år som frivillig og blander sig derfor i ”old-boys klubben” efter 28 år i den lokale børne- og ungdomsfilmklub – en præstation ud over det sædvanlige!

 

Én lærer, én pædagog, én politibetjent og en filmklub 

Jeg har besøgt Bjarke for bl.a. at høre, hvorfor man bliver ved i så mange år – i øvrigt langt de fleste som formand.

Filmklubben i Herning blev “født” i 1993. Den udsprang af et samarbejde mellem en lærer, en pædagog og en lokal politibetjent. De mødtes i det kommunale SSP-samarbejde og havde alle tre en ide om at starte en børnefilmklub. Bjarke havde en stor interesse for film og mente, at film var et vigtigt element i børns kulturmøde. Det var jo ikke alle, der gik til sport eller spejder!

Opstarten var præget af stor entusiasme, men også af overraskende mange opgaver. Hvordan med økonomien, kommunale tilskud, kontakt til byens biograf, filmprogram og hvordan gør man børnene interesserede – emner som mange børnefilmklubspionerer sikkert kan genkende.

 

Opdragelse til film 

I opstartsperioden havde filmklubben stor gavn af DaBUF – her kunne man hente råd og vejledning, ligesom man kontaktede andre filmklubber.

På et område var man langt foran – Bjarke havde set et meget stort antal børne- og ungdomsfilm, og da han blev far til en datter, der selv gerne så film, blev interessen endnu større.

Det første filmår 93/94 kom i gang, og som en stor overraskelse fik klubben mere end 700 medlemmer! Det lykkedes tillige at finde kommunale midler, og både det praktiske og økonomiske samarbejde med den lokale biograf flaskede sig.

Bjarkes store filminteresse og lyst til at lære børnene at se film ”på den rigtige måde” var klart drivkraften. Her kunne børnene få en fælles oplevelse, ro og fred, se film på et stort lærred med stor lyd, og så skulle det være til at betale for alle familier – 60 kr. for 5 film!

 

Smalle film og indledninger 

I Herning fik man startet en succes og formandens store glæde var at se alle de glade børn forlade biografen efter en stor oplevelse.

Herning Skolebio fandt efter denne sæson ud af, at det ikke kun var nok at være en bestyrelse til planlægning og filmafvikling. Man etablerede derfor en kontaktlærerordning på hver enkelt skole i lokalområdet – en person der kunne uddele programmer og svare på spørgsmål.

Det satte for alvor gang i nye medlemsskaber! Kontaktlærerne blev så en gang om året inviteret på mad og vin, så en film og fik et par fribilletter i lommen! Som Bjarke siger: ”Den der smør’ godt kør’ godt”! Ordningen virkede til glæde for begge parter – det var en overkommelig ”frikvartersopgave” for kontaktlærerne og til stor hjælp for klubben. Som årene gik, voksede medlemstallet støt.

Bestyrelsen udvalgte sæsonens film – og her var det vigtigt også at vælge ”smalle” film, ligesom man altid indledte filmene inden mørket sænkede sig i biografen.

 

Til inspiration

I 2001 gjorde man endnu et tiltag for at få fat i den ældste del af målgruppen. I samarbejde med den kommunale ungdomsskole blev ”Natfilmmarathon” startet. 4 film i løbet af natten og et rundstykke at gå hjem på!

Som nævnt var der meget at håndtere de første år. Bjarke nævner at fx. tilmelding og betaling nu er blevet meget lettere. Tidligere indsendte man et tilmeldingskort og man stod i lange køer ved biografen for at få de bestilte billetter og betale. Nu foregår alt som nettilmelding/betaling.

Bjarke pointerer, at en bestyrelse ”holder” i flere år, når der er præcise arbejdsgange og antallet af filmvagter er overkommelige (ca. 5 pr. sæson).

Videndeling og andre relevante tiltag 

Bjarke har været skolebios udadvendte person, hvor DaBUF har været omdrejningspunktet. Han har været med i DaBUF’s bestyrelse, været formand for filmudvalget i ca. 10 år, siddet i filmmagasinet Ekko’s bestyrelse og deltaget i flere Berlinaler. Det var også i forbindelse med Berlinalen at Bjarke var udpeget som jurymedlem i 2002. Han synes, at Berlinalen er spændende, fordi der vises et bredt udvalg af børne- og ungdomsfilm, der (måske) kommer i danske biografer. Bjarke nævner i samme omgang DaBUF’s filmgennemsyn. De er ikke alene gode fordi filmklubberne har mulighed for at se relevante film til den kommende sæson, men i lige så høj grad et forum for orientering og videndeling.

 

Farvel og tak med et brag 

Bjarke beretter, at der i 2007/08 kom farve på filmprogrammet og man rundede 2000 medlemmer! Festen var dog ikke forbi, så i 2010 kunne den lokale avis skrive, at Herning Skolebio rundede 3000 medlemmer – nu var medlemstallet ved at blive et kapacitetsproblem!

I 2018 kunne man fejre 25 års jubilæum. Det gjorde man selvfølgelig ved at vise en jubilæumsforestilling til 25 kr.inklusiv popcorn, sodavand og en slikpose!

Nu er arbejdet i Herning Skolebio slut, men ikke Bjarkes interesse for børne- og ungdomsfilm. Han er fortsat interesseret i filmklubbens ve og vel, men nu må de klare sig uden Bjarke!