Artikel

Skrevet af Katrine Seier og Anette V. Jensen

Illustration af Rasmus Juul

 

 

 

Der er masser af kulturtilbud i Danmark både for børn og med børn, men når tilbuddene også de børn, som har allermest brug for den? Deltagerne på konferencen Børnekultur – hvad nu? har formuleret et åbent brev til landets ministre med en række forslag til handlinger.

Børnekulturen lever i bedste velgående og har det godt. Det er den første konklusion, man kan drage af et åbent brev, som er udgået fra konferencen “Børnekultur – hvad nu?” afholdt i september i år. Med det sagt, gør konferencedeltagerne også opmærksom på, at det ‘rige’ børnekulturliv i Danmark kun kommer ‘de rige børn’ til gode. Forstået på den måde, at det er de i forvejen ressourcestærke familier, som benytter sig af de mange tilbud, børnene får stillet til rådighed.

Som det turde være bekendt for enhver, som har betrådt en børnefilmklub, en musikskole, et børnecirkus eller andre kulturelle aktiviteter for børn tilbyder disse “en mangfoldighed af ’alfabeter’ i lys, i lyd, i toner, i stemmer, i kroppe. Veje til øget trivsel for den enkelte”, som det hedder i brevet.

 

Forpligtelser og løsningsforslag

Brevet fremhæver en forpligtelse, vi i Danmark har i forhold til FN’s konvention om børns rettigheder til at deltage i det kulturelle og kunstneriske liv.

Underskriverne af brevet har en række forslag til, hvordan politikerne skal sikre, at flere børn får flere og bedre kulturelle oplevelser: Børnerådet skal have ansvaret – og en passende finansiering. Adgangen skal være landsdækkende og gratis, og det skal være let for børnene at til- og fra-gå: De skal kunne komme og gå, når det passer dem.

 

Hvad børnefilmklubberne kan bidrage med

Det er gode takter, vi i DaBUF støtter op om. Adgang til kunst og kultur er afgørende for børns udvikling og trivsel – og en væsentlig begrundelse for, at vi udfører det frivillige arbejde, vi gør. I forvejen viser vi film til en pris, som de fleste familier kan betale – og tit tilbyder vi medlemskaber til udsatte familier.

Vi bestræber os også på at være andet og mere end ‘5 film for en hund’ og et avanceret slikudsalg. Vi indleder filmene og tilbyder oplevelser rundt om eller i forlængelse af filmene i det omfang, den enkelte klub formår. Vi tilstræber at lære medlemmerne at værdsætte og forstå kunsten i filmmediet. Vi ser det som en del af deres kunstneriske dannelse.

I lyset af den stigende mistrivsel vi ser blandt børn og unge, så må vi og ikke mindst politikerne målrette blikket på de børn og unge, der i dag står uden for fællesskabet. Vi i DaBUF ønsker at tage ansvaret på os for at styrke trivslen, og vi håber at, dette opråb til politikerne kan skabe nogle nye muligheder for at få børnekulturen i Danmark ud til alle børn.

Læs det åbne brev til de ansvarlige ministre med konferencedeltagernes bud på mulige løsninger.