Artikel

Skrevet af Anette Vibeke Jensen

 

 

Katrine Seier blev lørdag den 22. april valgt som ny forperson for DaBUF ved vores generalforsamling i Svendborg. Samtidig blev en ny bestyrelse valgt, og Kim Bruun modtog stående klapsalver for sine 10 år på formandsposten.

”Da Kim tilbage i efteråret fortalte, at han ville gå af som formand, tog det mig ikke lang tid at beslutte, at jeg som næstforkvinde skulle tage det næste skridt og stille op som forperson for DaBUF. “ Fortæller Katrine i sin motivationstale, før generalforsamlingen ved fredsvalg vælger hende som ny forperson for DaBUF.

“Frivillige fællesskaber har givet mig utrolig meget, og det vil jeg gerne være med til at give videre. Jeg tror på, at vi kan gøre en stor forskel, hvis vi åbner fællesskabet endnu mere op. Jeg vil derfor fortsætte den strategi, som er lagt, og i endnu højere grad bidrage til overvejelserne om, hvordan vi kan være medvirkende til at komme den stigende mistrivsel til livs ved at invitere de unge indenfor, som ikke har andre fællesskaber. ”

Katrine har været næstforkvinde for DaBUF siden 2018, og har en baggrund som frivillig i Gladsaxe Børnefilmklub. Sideløbende med sit engagement i DaBUF har Katrine taget en uddannelse som journalist og arbejder nu som kommunikationskonsulent.

En stor tak til Kim

Med forperson-skiftet betyder det også, at vi skal sige farvel til Kim Bruun. I hvert fald farvel til hans rolle som formand for DaBUF som han har besiddet igennem de seneste 10 år. 

Kim vil særligt blive husket for hans varme taler og evne til at skabe god stemning. Kim er utroligt anerkendende over for alle omkring ham, men samtidig utrolig ydmyg omkring hans eget arbejde og den essentielle rolle han har haft i at skabe et stærkt fællesskab i organisationen.

Kim har altid skabt rum til refleksion i bestyrelsen og tvunget os til at anskue tingene fra et større perspektiv. Som fx da det var 500 år siden Luther smækkede sine teser op på kirkedøren i Wittenberg, hvor Kim mente det var på sin plads at bestyrelsen nu skulle definere DaBUFs teser. Det var en svær øvelse, men også en rigtig god øvelse, for i dag vender vi stadig tilbage til teserne, når vi drøfter, hvad DaBUF skal, hvorfor og for hvem.

Tak til dig, Kim, for at du har ville bruge 10 år af dit liv i spidsen for DaBUF og i børnefilmklubbernes tjeneste!

Heldigvis fortsætter Kim som med-redaktør for Pråsen og frivillig i både filmudvalg og naturligvis bestyrelsen for Odense Filmklub for børn og unge. 

DaBUFs nye bestyrelse

For første gang i flere år endte der med at være kampvalg til bestyrelsen. Hvilket vi kun ser som et sundhedstegn for vores lille demokrati.

Stort velkommen til bestyrelsen skal lyde til: Lobna Lyngby fra Ballerup Børne- og Ungdomsfilmklub, Helena Jepsen fra Nyborg Børne- og Ungdomsfilmklub og Judith Breuning fra Filmfabrikken på Møn.

Nu ser DaBUFs bestyrelse således ud:

 • Katrine Seier, forkvinde for DaBUF
 • Lise-Lotte Bjørkholt, Kasserer 
 • Nynne Bern Jensen
 • Anette Vibeke Jensen
 • Kirsten Østergaard Nielsen
 • Jan Frydensberg
 • Lobna Lyngby
 • Julie Tjalve, medlem u. 30
 • Helena Jepsen, medlem u. 30
 • Cecilie Elmholt Skou, suppleant u. 30
 • Judith Breuning, suppleant

Tak til Erling

Erling havde sidste arbejdsdag i bestyrelsen til generalforsamlingen. Som sin sidste officielle pligt tog Kim afsked med Erling og fortalte, at en mand, som Erling, der ikke nægter sig noget ved livets glæder, også er en mand man gerne sidder i bestyrelse med: Han er underholdende og altid opmuntrende selskab.

Tak til Erling, som nu skal nyde sit otium fra børnefilmklubberne.