Artikel

Skrevet af Kim Bruun

 

 

Kend dig selv. En legende i filmklubverdenen takker af efter mere end 50 års tro tjeneste

En formand på rette tid og sted 

Over indgangen til oraklet i Delfi står de manende ord: Kend dig selv.

Det er vise ord, som mange ville have gavn af at lægge sig på sinde. Og det er en sentens, man kunne sætte som overskrift på Ole Carlsens lange virke i børnefilmklubberne rækker 

I 1970 satte Ole Carlsen sig for at oprette en filmklub for børn i Århus. Navnet blev naturligt nok Århus Skolebio: Ole Carlsen var lærer, så han havde et sigte med at invitere børnene ind i biografen. De skulle ikke kun underholdes, de skulle også lære om verdenen. Imponerende 11.000 medlemmer fandt vej til de første visninger.

 

DaBUFs yngste formand – indtil da 

Fem år senere følte Ole sig kaldet til at gøre noget ved det, vi i dag kender som DaBUF.

Ole blev formand for foreningen i 1975 – som den indtil da yngste af slagsen i en alder af knap 30 år.

Den et par og tyve år gamle forening, Ole overtog, var præget af at være drevet udelukkende af glade amatører – og én deltidsansat. Foreningens eneste opgave var at booke film for klubberne (hvilket den deltidsansatte tog sig af). Nogle af dem, som tegnede filmklubberne, mødtes et par gange om året – overvejende for at klæde sig pænt på og være på hotel. De eneste midler man havde, var dem, filmklubberne betalte i kontingent.

Det ændrede sig med Carlsens formandsskab. Der blev indført filmvisninger, og man begyndte at debattere filmene, man så.

 

Dabussen 

Men her stoppede det ikke for Ole. På hans foranledning begyndte foreningen at invitere til filmgennemsyn. Man begyndte at udgive katalogblade – det vi i dag kalder Filmkataloget. Og måske mest spektakulært skaffede Ole en bus, man sendte rundt i landet for at vise film for børn!

 

Postfly, Pråsen og Prisen 

Oles arbejdsgiver var ganske forstående i forhold til at give ham tid til at arbejde med de frivillige forpligtelser helt over i København. Men Oles eneste mulighed for at komme hjem til Århus efter en dag som frivillig ulønnet formand på kontoret var en bumlende postflyver. Så Ole har taget sin andel af svingommer med postsække i luftrummet over Danmark.

Under Ole Carlsen etableredes et tidsskrift for børnefilmklubberne, DB Orientering – med ham som redaktør. Senere udviklede tidsskriftet sig til den første version af Pråsen (og siden til filmmagasinet Ekko). Det var også under Carlsen, at Pråsprisen blev indstiftet – prisen som er blevet uddelt hvert år siden 1983.

 

Praktikkeren 

Ole Carlsen har altid betragtet sig selv som en praktiker og han så sig som ‘Klubbernes mand’ i sin tid i DaBUFs bestyrelse. Han havde en god kontakt til klubberne og gjorde i øvrigt sin indflydelse gældende i Statens Filmcentrals repræsentantskab.

Men Ole Carlsen vidste godt selv, at han ikke var nær så god til det politiske og til lobbyarbejdet. Så da der viste sig mulighed for at samarbejde med DFI og DUF (og dermed udsigt til en højere grad af finansiering af foreningen), besluttede Ole at trække stikket som formand. 

 

Kasserer i DaBUF 

I 1985 overdrog Ole stafetten som formand for børnefilmklubberne til Søren K. Lauridsen – en forfatter og lektor, Ole selv havde ‘fundet’ og opfordret til at gå ind i foreningen. Fordi Ole ganske rigtigt havde spottet, at Lauridsen ville være god at sende på de bonede gulve – og dermed give DaBUF en højere grad af økonomisk uafhængighed. En økonomi Carlsen selv fik lov at varetage som foreningens kasserer de følgende fem år.

 

En hær på én 

Selvom Gamle Ole allerede på dét tidspunkt havde fortjent sine sporer eftertrykkeligt, fortsatte han ufortrødent sit formandsvirke i Aarhus Skolebio. Her har han været en veritabel enmandshær, når det kommer til at arrangere, administrere og holde kontakt til medlemmerne – og ikke mindst deres forældre. Naturligvis flankeret af gode kræfter, som tog sig af arbejdet med at udvælge og indlede filmene, som skulle sikre Skolebio sit tårnhøje medlemstal.

 

Arvtageren 

En kapacitet i DaBUF, som har været og fortsat er med til at tegne foreningen i årtier, Hans Peter Mehlsen, blev også håndplukket af Ole Carlsen: Ole spottede den unge entusiastiske lærer, som slæbte sine elever med i skolebio, indfangede ham og gav os alle en vedvarende inspirationskilde.

I øvrigt var de to fyrtårne, som etablerede Børnebiffen i Aarhus i slutningen af 2000’erne. Også Børnebiffen er en fortsat dundrende succes med mere end 5.000 små børn i biografen.

 

Inkluderende formand 

Måske er det ikke uden grund, at Ole har formået at holde på sine bestyrelsesmedlemmer – og deres familier. Faktisk betragter Ole bestyrelsen i Aarhus Skolebio som sin familie.

Aftenen før Oscar Showet inviterer Carlsen sine protegéer på vaskeægte Oscarfest med alt hvad der hører sig til af drinks på høje stilke, festligt skrud og præmiere til de bedste profeter. Og så inviterer han også til en årlig tur til Moesgaard for at opleve åbent teater. 

 

Den eneste ene 

Men nu er det altså slut. Ole Carlsen går af som formand for Århus Skolebio. En æra er slut. Og det er tvivlsomt, om DaBUF nogensinde igen vil se en person stå i spidsen for en filmklub i så lang en årrække. Endsige sætte sig så vedvarende aftryk på vores forening.

Hvis man skulle forsøge at sætte en overskrift over et så imponerende virke, kunne det være noget med at kende sig selv og sin besøgelsestid: Ole har fra begyndelsen var meget klar omkring, hvad han kan og hvad han er god til. Og han har været eminent til at finde og dyrke de talenter, som kunne blomstre under hans kyndige vejledning

Heldigvis er arvefølgen i Århus Skolebio sikret. Bemeldte Hans Peter Mehlsen tager over som formand. Det bliver spændende at se, om han kan fylde de fodaftryk ud, som allerede er sat.