Artikel

Skrevet af Katrine Seier og Kim Bruun 

 

Til april afholder DaBUF sin 71. generalforsamling. Samtidig bliver det den sidste i rækken for formand Kim Bruun – i hvert fald i hans nuværende rolle, da han har valgt at takke af efter næsten 10 år som formand. 

Gennem de seneste år har DaBUF været igennem en rivende udvikling. Under Kims formandstid har han været vidne til, at sekretariatet er flyttet to gange. Han har haft tre forskellige kasserer og det samme antal næstforpersoner. Én sekretær er gået på pension. Og et meget stort antal frivillige har været gennem bestyrelsen og bidraget på forskellig vis til at styrke og skubbe med foreningen.

 

Mission, Vision, Teser 

Der har været gjort et stort arbejde med at definere DaBUFs mission og vision. Det var dette arbejde, som affødte vores slogan “Film skal ses i fællesskab”. Og indirekte lagde  grunden for de 15 teser, som bestyrelsen formulerede i 2017 i anledning af 500 året for Luthers 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. Og for DaBUFs 65 års jubilæum to dage senere. Alt sammen  gode pejlemærker i forhold til at se på, hvad vores fokus er og skal være fremover.

Når Kim træder tilbage nu, handler det om, at tiden synes moden. Han har siddet i bestyrelsen siden 2008 og været formand siden maj 2013. “Det har været en glæde, en ære og et privilegium at stå i spidsen for de mange hundrede frivillige i børnefilmklubberne rundt om i landet. Hvis jeg påstår, at det har været de bedste år af mit liv, er det selvfølgelig ikke DaBUFs fortjeneste, men det har været en medvirkende årsag. Jeg har fået lov til at møde og arbejde sammen med mennesker, som har haft en betydelig indflydelse på min opfattelse af verden, mig selv og min placering i verden. Men alt har også sin tid. Yngre kræfter står klar til at tage over, og jeg er overbevist om, at faklen vil gå videre fra hånd til hånd mange år ud i fremtiden.”

 

Ung og erfaren

Heldigvis står nye og samtidig erfarne kræfter klar til at tage over og fortsætte arbejdet. Katrine Seier har nemlig valgt at stille sig til rådighed som foreningens forkvinde, og det er derfor op til generalforsamlingen, om de vil vise hende tilliden.

Katrine har siden 2018 fungeret som næstforperson i DaBUF. Hun har været i Giffoni som jurymedlem, hun er forkvinde for Aktivitetsudvalget og har siddet i DUFs styrelse siden 2019. Sideløbende med sit engagement i DaBUF har Katrine også taget en uddannelse som journalist og arbejder nu som kommunikationskonsulent.

 

Godt arbejdsklima 

Gennem Kims formandsperiode har der været et udpræget godt samarbejdsklima i bestyrelsen, og det har været fordrende for dialogen og arbejdet. Det er ganske enkelt sjovere og nemmere at udvikle en organisation, når man i bestyrelsen har det godt internt. 

Derfor er det Katrines ambition at arbejde for, at den kommende bestyrelse under hendes eventuelle ledelse fortsat skal have et godt og sundt arbejdsklima.

Under coronanedlukningen oplevede foreningen en stor medlemstilbagegang. Vi er heldigvis kommet et langt stykke vej siden da, og i den seneste sæson er vi oppe på over 50.000 medlemmer igen. Det giver en god ro i maven, men samtidig skal vi fremover sætte ind i forhold til at øge antallet af medlemmer og også være endnu mere opsøgende i forhold til at øge antallet af klubber i filmklubfællesskabet. 

 

Mod til udvikling 

Med Katrines egne ord: “Vi skal turde at se organisationen udvikle sig. På de snart 71 år, DaBUF har eksisteret, har samfundet været igennem en rivende udvikling. Der har været en massiv forbedring af leveforholdene, og arbejderklassen, som engang var foreningens primære målgruppe, er nu en del af middelklassen. Alligevel ser vi i dag en ungdomsgeneration, hvor mistrivslen aldrig har været højere, og hvor mange ikke føler, at de hører til i et fællesskab. Det er problematisk. Det er en anledning til at starte en diskussion om, hvem vi skal lave aktiviteter for i DaBUF – og hvorfor.”

Det seneste år har bestyrelsen haft fokus på at åbne filmklubfællesskaberne op. Alle børn og unge har ret til gode kulturoplevelser i de forpligtende filmklubfællesskaber, som vi alle er med til at skabe. Men der er en stor gruppe af børn og unge, som vi har svært ved at ramme i dag.

“Jeg tror på, at vi kan gøre en stor forskel, hvis vi åbner fællesskabet endnu mere op og inviterer dem indenfor, som ikke er med i dag. Samtidig skal vi heller ikke underkende, hvad det betyder for en organisation at åbne op for nye målgrupper. Det kan i sagens natur også bidrage til at udvikle DaBUF,” siger Katrine, som glæder sig til at møde os alle om nogle uger i Svendborg.

Samtidig vil vi gerne komme med en opfordring til alle aktive i DaBUF om at stille op til posterne i bestyrelsen, hvis man har lyst til at bidrage til foreningens udvikling – enten det er som forperson eller til bestyrelsen.