Arrangementer

DaBUFs arbejde er decentralt organiseret, og de enkelte medlemsklubber rundt omkring i landet er gennem deres arbejde med til at fremme DaBUFs mission og visioner.

DaBUF arrangerer foruden den årlige generalforsamling en række aktiviteter, der har til formål at styrke medlemsklubberne og deres virke, samt at give dem idéer og inspiration til fremtidigt klubarbejde.  DaBUF håber derfor altid på stod deltagelse og opbakning, når nye spændende arrangementer bliver udbudt.