Forslag til klubaktiviteter – Idébanken

De mange børnefilmklubber rundt omkring i Danmark skaber rammerne for en helt særlig filmoplevelse for klubbernes medlemmer. Men en filmoplevelse behøver ikke kun at bestå af en film. Der er mange aktiviteter man kan kombinere en filmforvisning med ude i klubberne. Man kan eksempelvis invitere en instruktør, stuntmand, makeup-artist eller skuespiller ud og fortælle om deres arbejde. Man kan også sammensætte et spændende program for en maratonaften eller fokusere på en særlig målgruppe i sit filmklubarbejde. Mulighederne er mange og ved at trække på hinandens erfaringer og ideer bliver arbejdet nemmere.

DaBUF har udviklet en Idébank, hvor klubberne kan hente inspiration og dele ideer og erfaringer med deres klubarbejde.

Idébanken er et godt redskab til at finde inspiration til klubaktiviteter og den indeholder en oversigt over erfaringer med særlige målgrupper, inklusion af unge i bestyrelsesarbejde og organisationer og personer, som kan bruges af klubberne til at optræde, holde oplæg eller lignende.

Besøg Idébanken nu og find inspiration til den kommende sæson!

Det årlige filmkatalog indeholder også en række tilbud til klubberne om ekstra oplevelser.