FOR MEDLEMMER

Her finder du priser, tilbud, skabeloner og praktisk information til din filmklub

Priser og tilbud

Priser

Vi har samlet priser for filmleje og medlemskontingent for henholdsvis biograf-klubber og DVD-klubber her:

 

Filmtilbud og materialer

I kan både finde film til jeres filmklub i vores filmkatalog og i filmtilbud skabt i samarbejde med distributører. Her finder du vores filmtilbud for medlemsklubber:

Her kan I downloade kampagnen ‘I vores filmklub’, som vi håber, at I vil bruge til sociale medier ude i klubberne.

Praktisk information for filmklubber


Faste aktiviteter i DaBUF 

DaBUF arrangerer hvert år Landsseminar, Filmgennemsyn samt Ungefilmtræf.

Landsseminar: Hvert år i april afholder Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber et landsseminar, hvor der udover afholdelse af landsforeningens generalforsamling afholdes kurser og workshops, samt arbejdes med forskellige temaer, der giver klubberne inspiration og idéer til den kommende filmklubsæson. 

Filmgennemsyn: Der afholdes to filmgennemsyn årligt. Filmgennemsyn afholdes en lørdag i november måned både øst og vest for Storebælt.

Ungefilmtræf: En gang årligt afholdes ungefilmtræf, hvor ungdomsmedlemmer fra landets filmklubber mødes og tilbringer en lørdag sammen. Der vises nye film til målgruppen og afholdes workshop.

Dansk Ungdoms Fællesråd

DaBUF er medlem af og har i flere år modtaget driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) – et tilskud som er altafgørende for landsorganisationens arbejde. Det er jer – vores medlemsklubber – og jeres medlemmer, der danner grundlag for tildelingen af tilskuddet og i den forbindelse, er der nogle krav, der skal overholdes for, hvilke af vores medlemsklubber, der kan medtælles i ansøgningen. Læs mere om kravene.


Persondataloven – materiale og information 

Vi gør opmærksom på, at klubberne selv har ansvar for at leve op til persondataloven. Se guide, skabeloner og skemaer, der kan hjælpe jer med, at få overblikket over loven.

Tryghed- og trivselspolitik
Se DaBUFs egen politik til inspiration.
Kan tilsendes i wordformat – skriv til sekr@dabuf.dk

Indhentning af børneattester

Lokalforeninger, der beskæftiger sig med børn under 15 år, skal indhente børneattester i medfør af børneattestloven og Kulturministeriets tilhørende børneattestbekendtgørelse.

Læs mere om indhentning af børneattester i Dansk Ungdoms Fællesråds håndbog.

Finansieringsmuligheder for filmklubber

Mangler I finansiering til at udvide jeres filmklubaktiviteter, trykke programmer eller slet og ret til at starte en filmklub? Vi giver her nogle bud på tilskudsordninger, I som lokalforening kan søge: