HISTORIEN

Læs alt om vores historie

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber også kaldt DaBUF blev stiftet i 1952 af en kreds af frivillige ildsjæle, hvis ønske var at sikre børn adgang til gode og lærerige børnefilm.

Historien om DaBUF starter for så vidt allerede en del år før foreningen stiftes. Faktisk begynder børnefilmklubbernes historie allerede cirka 25 år efter filmens fødsel. I 1920’erne starter man nemlig de første skolebio-ordninger.

Oprettelse af de første børnefilmklubber

I 1940’erne oprettes de første regulære børnefilmklubber,  dog drevet af biografer. Selvom de har fokus på at højne kvaliteten af de film, der tilbydes børn, er de stadig kommercielt orienterede. 

De første filmklubber bliver oprettet i 1948, og i et forsøg på at udbrede denne filmklubmodel bliver Danske Børnefilmklubbers Landsforening – der sidenhen bliver til DaBUF – stiftet. Senere dannes der et samarbejde mellem Danske Børnefilmklubber og de biograf-drevne filmklubber. Først under navnet Dansk Børnefilmsamvirke i 1955, og to år efter i 1957 omdannes samarbejdet til en reel organisation under navnet Sammenslutningen af Danske Børnefilmklubber.

Befolkningens begejstring for filmmediet og biografoplevelsen er i 1950’erne stor. Det går derfor også godt for DaBUF, der hen mod slutningen af årtiet har ca. 35.000 medlemmer fordelt på 37 klubber. I 1970’erne runder organisationen 150.000 medlemmer.

En film- og kulturpolitisk organsiation

I 1972 kommer der en ny filmlov, der skaber mulighed for at give statsstøtte til børnefilm. Og i 1976 ansættes den første børnefilmkonsulent hos det nyoprettede danske filminstitut.

I 1980’erne og 1990’erne bevæger Danske Børnefilmklubber sig hen mod at være en mere markant film- og kulturpolitisk organisation. I 1983 stifter Danske Børnefilmklubber eksempelvis Prås-prisen, der gives til personer, der har gjort en særlig indsats i forhold til produktion eller formidling af billedmedier til børn og unge.

I 1994 bliver Danske Børnefilmlubber medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Først  som observatør, og sidenhen som fuldgyldigt medlem i 1996.

Nyt navn og nyt mediebillede

Generalforsamlingen i år 2000 bringer navnet Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber med sig. Men det er dog ikke kun navnet, der er anderledes i det nye årtusinde. DaBUF befinder sig også i et forandret mediebillede, med større forskelligartethed både i udbuddet af film, formaterne og distributionsplatformene. For mange flere børn og unge er det ikke bare blevet lettere at få mulighed for at opleve film, det er også blevet lettere at give sig i kast med selv at producere film. 

I begyndelsen af 2000’erne blev DaBUF inviteret til at sende medlemmer til den internationale børnefilmfestival Giffoni i Syditalien. Ud over de kulturelle møder mellem børn fra hele verden, affødte deltagelsen også et samarbejde mellem DaBUF og en gruppe mennesker i Sydafrika. En gruppe danske unge tog imod en tilsvarende gruppe fra Sydafrika og sammen blev de uddannet af DUF i organisationsarbejde. De unge rejste til Sydafrika og hjalp med at etablere børnefilmklubber i række townships omkring Johannesburg. Da de kom hjem, tog de rundt i landet og fortalte om deres oplevelser.

I samme periode overtog DaBUF administrationen af Det Danske Filminstituts (DFI) filmtilbud til førskolebørn – Børnebiffen i hele landet. Der tilbydes gratis filmpakker til alle ikke- kommercielle visninger i landets biografer. Arrangørerne er alt fra regioner, kommunale kulturkonsulenter, biblioteker, lokale biografer og filmklubber. Ordningen har betydet, at mere end 75.000 førskolebørn årligt kommer i biografen og præsenteres for film nøje kurateret til netop denne aldersgruppe. Mange filmklubber har benyttet sig af tilbuddet og udvidet deres målgruppe til også at omfatte førskolebørnene og har på den måde sikret ‘fødekæden’. 

  

En forening med stærke visioner

En forening som DaBUF har brug for visioner og strategier for at vise omverden, hvad den står for. Derfor påbegyndte bestyrelsen i starten af 2010’erne arbejdet med at udforme en vision – og siden strategier og missioner, samt en payoff ‘Film skal ses i fællesskab’. Som en forlængelse af arbejdet med dette, blev det besluttet at formulere 15 teser om film, børn og børnefilmklubber.

DaBUFs arbejde fortsætter derfor med at sikre endnu flere børn og unge får gode filmoplevelser i filmklubbernes fællesskab. Formålet med DaBUF er i dag at sikre et kvalificeret og og varieret udbud af film til klubbernes medlemmer samt at understøtte klubberne med formidling, kurser, debatter og frivilligpleje.