Fredag d. 9. november var der fest i Filmteatret i Hobro. 107 personer havde hentet billetter til arrangementet omkring Hobro Børne- og Ungdomsfilmklubs 40-års jubilæum.

23-11-2018 – WALTER STIG JOHANNESEN / HOBRO BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUB

Flag, serpentiner, balloner

Folk var i festtøjet og mødte op i foyeren med flag, serpentiner, balloner og duge på bordene. Klokken 18.00 blev der serveret pizza og sodavand til alle. Snakken gik livligt over maden. Mange ældre medlemmer fik et gensyn med den klub, de for år tilbage havde været medlem af. Enkelte gamle bestyrelsesmedlemmer var også mødt op.

Start på en karriere

Alle de gamle programmer og en masse avisudklip blev kigget igennem. Et af de gamle bestyrelsesmedlemmer, Mads Lunau havde materiale med, som han havde gemt fra sin tid i bestyrelsen. Han var med i den allerførste bestyrelse og gik i 9. klasse dengang. Mads var med i redaktionen af en skoleavis på sin skole og havde her skrevet et par artikler. Han havde også en plakat med, som han havde lavet og hængt op på skolen. Mads fortalte videre, at han til en samling på skolen havde fortalt om filmklubben. Han havde været rystende nervøs, men gennemførte talen. Det var ligesom hans start på en karriere hvor Mads ofte var den, der skulle føre/førte ordet.

I fællesskab med en masse jævnaldrende

Efter maden var det tid til et par festtaler. Den første formand i filmklubben, Preben Christensen (med i bestyrelsen i 24 år og formand 19 år), holdt en fin tale, hvor han mindedes de år, hvor han stod i spidsen. Preben gav udtryk for, at det var dejligt, at klubben stadig eksisterer, for efter hans mening var en biograf stadig det bedste sted at se en film. I en filmklub kan det endog foregå i fællesskab med en masse jævnaldrende.

Hurra for Filmklubben

Den anden taler var næstformand i Mariagerfjord Kommunes Udvalg for Kultur og Fritid, Jørgen Pontoppidan. Han gav udtryk for sin tilfredshed over eksistensen af filmklubben og roste de frivillige, der holdt gang i foreningen. Begge talere sluttede af med at få publikum til at råbe hurra for Filmklubben. Ja, Jørgen pustede endog en ballon op, som han så sprang under det sidste lange hurra for rigtig at sætte punktum for talerne.

Dunderklumpen

Herefter blev ”Dunderklumpen” så vist. Filmen var den allerførste film, der blev sat i gang den 23. november 1978, da Hobro Børne- og Ungdomsfilmklub startede.

Filmklubbens historie

I 1978 blev der bygget en flot ny biograf med 2 sale i Hobro: Bio 1+2. Biografejeren Jens Søndergaard sendte en føler ud i skolekredse, om ikke der var nogen, der kunne tænke sig at starte en børnefilmklub, for så havde han jo lokalerne til det. Snart var der samlet en gruppe, og den 23. november 1978 havde Hobro Børne- og Ungdomsfilmklub de første forestillinger. Klubben havde tre hold og cirka 1200 medlemmer.

Et filmværksted

Året efter startede klubben et filmværksted. Der var indkøbt nogle 8mmfilmoptagere, som medlemmer og skoleklasser kunne låne. Gennem de kommende år blev der produceret en række film. Blandt andre en film om Ane Cathrine, der som 20årig blev halshugget for at have sat Hobro by i brand. Filmen blev for en stor del optaget i Den gamle by i Aarhus. Især blev Borgmestergården benyttet. Værkstedets film blev alle vist i biografen for klubbens medlemmer og indbudte gæster.

Biograf i det lokale teater

Tiden i den flotte nye biograf sluttede brat i 1984. Biografen kom ud i økonomiske vanskeligheder og måtte lukke. I stedet blev der indrettet biograf i det lokale teater, og børnefilmklubben fulgte selvfølgelig med. Det er stadig her i Filmteatret, at klubben får vist sine film.

Lasse Spang Olsen og verdenspremiere

I 1988 var der 10årsjubilæum. Det skulle naturligvis fejres. Lasse Spang Olsen var på toppen som stuntman og var lige blevet færdig med sin film ”Højt at flyve – en film om stunt”. Det lykkedes at få Lasse Spang Olsen til at komme og vise nogle af sine stunts på scenen i biografen. Det hele blev indledt med en flot verdenspremiere på hans film.

Filmteatret

I 1993 var der igen problemer med biografdriften. Der havde siden Jens Søndergaards tid været endnu et par private ejere af biografen i Hobro. Den tid var imidlertid slut nu. Den sidste drejede nøglen om og lukkede biografen. Maskinerne stod stadig i lokalerne, så Børnefilmklubbens forestillinger kunne afvikles som planlagt. Samtidig tog nogle personer, blandt andet fra børnefilmklubben initiativ til at starte en foreningsdrevet biograf. Det lykkedes, og i januar 1994 startede Filmteatret.

Film til de helt små børn

Sæson 2000/2001 blev gennemført med få medlemmer og få forestillinger på grund af en omfattende ombygning af Filmteatret. Samtidig blev der lavet lidt om på filmklubbens opbygning. Hidtil havde der været tre grupper: Rød gruppe (børnehaveklasse til 4. klasse), Grøn gruppe (4. til 7. klasse og Gul gruppe (7. klasse og opefter). Men der var efterhånden så få i den gule gruppe, at det ikke gav nogen mening at føre den videre. I stedet var der opstået et behov for film til de helt små børn. Derfor startede vi et hold for denne aldersgruppe: Lyserød gruppe (3 til 7 år).

Animationsworkshop

I 2012 fik vi hjælp fra The Animation Workshop i Viborg, så vi kunne lave en animationsworkshop for børn. Det kom der en række film ud af, som blev vist for et indbudt publikum. Videoerne ligger på YouTube og kan findes ved at søge på Peter Ruberg. I hans abonnement ligger der ni små animationsfilm.

Et flot initiativ

September 2016 kom BIBIANA Danmark forbi Hobro havn med skibet Samka. Der var to filmforevisninger for børn om bord. Filmklubben stod for at skaffe tilskuere til disse to forestillinger. Det blev annonceret i vores program, og hurtigt var der udsolgt. Et flot initiativ.

Marathon-filmaftener

Grøn gruppe var efterhånden også skrumpet meget ind. I stedet for ordinære klubforevisninger har vi derfor prøvet med Marathon-filmaftener for denne aldersgruppe. Det ser ud, som om det falder i deres smag.