Nyhed

Skrevet af
Charlotte Jørgensen,
Kolding Børne- og Ungdomsfilmklub
 

 

 

 

 

Medierådet arbejder med fire aldersgrænser. Få viden om aldersvurderinger på medierådets hjemmeside.

Det var en dejlig sensommerdag i september 2019. Brochurerne til den kommende sæson i Kolding Børne- og Ungdomsfilmklub var netop sendt ud til alle skoler. Holdinddelingen var nytænkt efter forårets landsseminar, hvor børnesagkyndige fra Medierådet havde fortalt om deres overvejelser om aldersvurderinger for film. Vi tænkte, at vi ville sikre os, at ingen børn og unge kom til at se film, som var potentielt uegnede for dem og alders-upassende. 

Klare regler

Min filmklubtelefon ringede. Det gør den tit, når forældrene har spørgsmål til klubben, medlemskaber, betaling, hold og så videre. Denne gang var det en mor, der ville have tilladelse til, at hendes søn, som gik i 1. klasse, skulle på hold 2. Hold 2 i vores filmklub er for 3. – 5. klasse. Morens begrundelse var følgende: Hendes søn ville ikke se nogen af de film, som hørte til hold 1. De var kedelige, og desuden ville han slet ikke i filmklub, hvis han ikke fik lov til at se filmene for de større børn. Herefter fulgte en debat, som blev mere og mere ophidset. Især fra morens side. Hun ville ikke skuffe sin søn. Han var vant til at se film for ældre børn. Han havde gået et år om i skolen. Han ville komme til at kede sig. Og så videre, og så videre, og så videre! Mit svar ændrede sig ikke undervejs i samtalen. Nej, han måtte ikke rykkes op til de ældre børn. Vores regler var og er klare, og vi skal overholde Medierådets aldersanbefalinger. Til sidst kom jeg til at sige, at vi fulgte retningslinjerne fra DaBUF, og at vi ikke gjorde undtagelser. Morens næste skridt var næsten forudsigeligt: Hun ringede til DaBUFs sekretærer, og så skældte hun dem huden fuld! DaBUF støttede vores klubbeslutning og regelsæt, men altså ikke uden at blive uvenner med en forælder.

Samtaler med forældre

Ovenstående er én af mange samtaler med forældre, der ikke helt forstår vores holdinddelinger og begrundelsen herfor. Nogle gange er forældrene lydhøre, andre gange bliver de overbevist via vores argumenter og nogle gange voldsomt ophidsede!

En positiv, god og udviklende oplevelse

I filmklubregi er vi nødt til at passe på vores små gæster. De er vores ansvar, og vi skal sikre, at filmklubmedlemskabet bliver en positiv, god og udviklende oplevelse. Selvfølgelig skal vi rykke børnenes grænser. Det gøres ved at vise dem film, der kan være anderledes end det, som de er vant til at se. Det gøres ikke ved at rykke på den grænse, der hedder udvikling og modenhed, som kommer via alderen.

Påvirke et barn på godt og ondt

Landsseminaret april 2019 havde et spændende og lærerigt oplæg fra Medierådet om aldersinddelingerne på film. Hvornår er en film tilladt for alle? Hvilke virkemidler tages i betragtning, når vurderingen sættes? Film er en kæmpeindustri, hvis produkter skal vejes og vægtes ud fra, hvad der kan påvirke et barn på godt og ondt. Filmindustrien er ikke altid enig i Medierådets vurderinger, for den handler det nemlig om kroner og ører. Små ændringer i produktionen for at få en lavere aldersgrænse kan være dyre, men det kan en høj aldersbedømmelse også, hvis man gerne vil have en bestemt yngre gruppe i biografen.

Skræmmende eller sørgelige scener

Uhyggelige og sørgelige film kan sagtens vises for mindre børn. Dog er man som filmklub nødt til at sætte sig ind i, hvad filmen indeholder af forskellige skræmmende elementer. Det får vi heldigvis hjælp til fra Medierådet, der giver deres vurdering af alle film, som udgives i Danmark. Hertil kommer, at det altid en god ide, at én eller flere fra filmklubben har set en film, før den vises i klubben. Det gør simpelthen oplægget til filmen bedre og mere relevant. Hvis børn på forhånd ved, at en film har skræmmende eller sørgelige scener, men at den ender godt, så er filmoplevelsen mere frugtbar for dem.

Børn er ikke ens

I disse år oplever vi forældre, der interesserer sig for, men også blander sig i, hvad vi viser i filmklubben. Forældrene kan være meget insisterende, for de ved bedst, hvad der egner sig for deres eget barn! Det er vi bestemt ikke uenige i, men ansvaret for filmvalget i klubben er stadig vores. Hvad man viser derhjemme og ser sammen med sit eget barn, er ikke noget, som vi skal blande os i. Som filmklub skal vi derimod hele tiden forholde os til, at vi giver børnene den bedst mulige oplevelse på alle parametre. Aldersvurderinger er individuelt, og børn er ikke ens. Vi er nødt til at sikre, at vi ikke viser film, som vores medlemmer ikke kan tåle, og derfor må filmene først og fremmest vælges efter de anbefalinger, som kommer fra Medierådet og DaBUF.