Aktivitet
Landsseminar 2025

 

Om Landsseminaret

Til det årlige landsseminar bliver der set film og afholdt workshops samt arbejdet med forskellige temaer, der giver DaBUFs lokale filmklubber inspiration og idéer til den kommende filmklubsæson. Landsseminaret afholdes altid i april måned. Du kan se billeder fra sidste års landsseminar på DaBUFs Facebookside og Instagram.

Det er også til landsseminaret at DaBUFs årlige generalforsamling bliver afholdt. Hver fremmødt lokalklub har to stemmer og kan på årets generalforsamling være med til at forme foreningens arbejde. Her godkendes budget og regnskab og DaBUFs forskellige lokalklubber tager sammen stilling til udtalelser og politiske drøftelser samt vælger DaBUFs hovedbestyrelse.