DaBUF Generalforsamling og Landsseminar d. 21. – 23. august 2020 – Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1.
Arrangementets gennemførelse afhænger naturligvis af udviklingen ift. Corona virus situationen samt myndighedernes påbud, restriktioner og anbefalinger.

REFERAT GENERALFORSAMLING 2020
REFERAT KLUBUDVEKSLINGSMØDE – LS20

 

Dagsorden

Forslag til forretningsorden

Formandens beretning

Udvalgenes skriftlige beretninger

Årsregnskab 2019

Årsplan 2020

Bestyrelsens forslag til kontingent og dækningsbidrag 2020-21

Budget 2020

Bemærkninger til budgettet

DaBUF vedtægter

 

Landsseminar Program

Deltagerliste 

Priser 2020

TILMELD  – DER ER NU LUKKET FOR TILMELDING

På landsseminaret bliver der set film og afholdt workshops samt arbejdes med forskellige temaer, der giver DaBUFs lokale filmklubber inspiration og idéer til den kommende filmklubsæson. Du kan se billeder fra sidste landsseminaret på DaBUFs facebookside.

På landsseminaret bliver DaBUFs årlige generalforsamling også afholdt. Hver fremmødt lokalafdeling har to stemmer og kan på årets generalforsamling være med til at forme foreningens arbejde. Her godkendes budget og regnskab og DaBUFs forskellige lokalafdelinger tager sammen stilling til udtalelser og politiske drøftelser samt vælger DaBUFs hovedbestyrelse.