Artikel

Skrevet af Lisbeth Arto Juhl Sibbesen, undervisningsredaktør ved Filmcentralen & Susanne Gjessing, forfatter til undervisnings-materialerne.

Filminstituttet har udviklet en ny app til indskolingen: ’Lyd- og billedværkstedet’. Her er der fokus på filmiske elementer som fx genretræk, struktur og lyd. De yngste elever får mulighed for at eksperimentere produktivt og remediere (omskabe) film – først med saks og papir og siden lyd og billeder.

Det er en fordel allerede i indskolingen at lære eleverne, at man kan se film på flere måder. Nogle gange ser man en film for at få en fælles oplevelse eller et fælles udgangspunkt for en dialog. Andre gange ser man film for fx at lære noget om et land eller et dyr. Og så er der de situationer, hvor man ser film for at arbejde mere i dybden – både for at blive klogere på den enkelte film og for at lære mere om filmens sprog og virkemidler generelt.

Børns fortællinger

Børn i indskolingen er i fuld gang med at udvikle deres indsigt i fortællestrukturer, og der kan være stor forskel på, hvor langt børnene er nået i deres udvikling. Nogle børn i 6-7-års alderen vil opleve en længere film som en række usammenhængende episoder, mens andre børn har en klarere fornemmelse af helhed og struktur. Udviklingen af børns fortælleskemaer har både betydning for, hvordan de oplever en filmfortælling, og for, hvordan de selv fortæller. 

Mange indskolingsbørn har generelt svært ved mundtligt at genfortælle indholdet i en film. Det er en uoverskuelig opgave for dem at remediere filmens indhold til det talte sprog og forholde sig til, at en film har en start, midte og slutning. Men hvis de kan støtte sig til billeder fra filmen, får de meget lettere ved at genfortælle filmens handling. 

Flere børn i indskolingen er heller ikke bevidste om lydsiden, når de ser film. De har en form for totaloplevelse, hvor de efterfølgende har svært ved at huske, hvad de har set, og hvad de har hørt. Nogle børn har fx ikke registreret specielle lydeffekter eller filmmusikken. Det er derfor også en god idé at lade eleverne eksperimentere med lyd og lydoptagelse i indskolingen.

Sådan gør du

I ’Lyd- og billedværkstedet’ får eleverne netop mulighed for at øve sig i at genfortælle film produktivt ved hjælp af både billeder og lyd. Appen indeholder en let ’Sådan gør du’-guide og et introducerende forløb om hunden Trofast, hvor man lærer værkstedet at kende. Desuden ligger der 5 forløb til 5 forskellige film fra 0.-2. klasse: ’Ernst i svømmehallen’ (animation, fiktion), ’Drengen i kufferten’ (animation, fiktion), ’Lille far’ (live action, fiktion), ’De små vilde: forår’ (dokumentar) og ’Josefines bondegård – Grisebasserne’ (dokumentar). 

Værkstedet er bygget meget enkelt op og består af 1 billedspor, hvor man trækker filmbilleder ned fra billedbanken, og 4 lydspor, hvor man indsætter forskellige lyde fra lydbanken, fx baggrundslyde, lydeffekter og musik. Man kan også optage sin egen lyd, så Ernst i svømmehallen fx kommer til at tale menneskesprog i stedet for volapyk. Til sidst har man genskabt filmen som en lyd- og billedfortælling, som man kan gemme i sin foto-rulle på iPad’en og vise for klassen.

Klippe og klistre

Hvert filmforløb i værkstedet er knyttet til et gratis undervisningsmateriale på Filmcentralen, hvor ’Lyd- og billedværkstedet’ bliver sat ind i en danskfaglig ramme. Her ligger der bl.a. en introduktion til hele materialet, fagligt fokus (fx genretræk, handling, struktur og lydside), Fælles Mål og læringsmål. Der ligger også forslag til arbejdsområder og en udførlig arbejdsgang, fra man ser filmen første gang, til man genskaber den. Først manuelt ved hjælp af et billedark, en strimmel karton, lim og saks, siden digitalt i ’Lyd- og billedværkstedet’.  

Appen er udviklet til iPad og kan hentes i App Store (NB. Den findes ikke til iPhone). Den er gratis at bruge, men kræver et Filmcentralen-abonnement med personligt Unilogin, for at man kan se filmene og bruge værkstedet. Hvis man ikke har iPads, kan undervisningsmaterialerne på Filmcentralen stadig bruges som inspiration til at arbejde med filmiske virkemidler i kortfilm. Man kan arbejde med de samme elementer og fx nøjes med at genskabe filmen ved hjælp af saks og papir. 

Du kan download app’en her.

God fornøjelse.