DaBUF Bio Privatlivspolitik

Oplysninger om behandling af personoplysninger der indsamles om dig 

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, lokalklubberne har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Ørnevej 45, stuen

2400 København NV

CVR: DK 50088510

Telefon: 33214176

Mail: sekr@dabuf.dk

Dine oplysninger er som udgangspunkt KUN tilgængelige for den lokalklub, du er tilmeldt, men kan i visse tilfælde videregives til landsorganisationen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber.

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indhenter dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vi, Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber, beder vores lokalklubber registrere oplysninger om dig for at kunne dokumentere personlige medlemmer i forhold til vores vedtægter og tilskudsydere.
 • Lokalklubberne registrerer oplysninger om dig for at kunne dokumentere personlige medlemmer i forhold til egne vedtægter og eventuelle tilskudsydere samt for at kunne kontakte dig i forbindelse med f.eks. ændringer, aflysninger mv. Dine oplysninger bliver IKKE brugt i markedsførings sammenhænge.
 1. Kategorier af personoplysninger

Lokalklubberne behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., fødselsdato, køn, skole og klasse
 1. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre modtagere.

 1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Lokalklubberne opbevarer dine personoplysninger i 5 år for at overholde Danske Børne- og Ungdomsfilmklubbers tilskudsyderes krav jvf. Bogføringsloven.

 1.   Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 1.  Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 1. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.