Medlemsopgørelse

Alle klubber skal indberette medlemstal til DaBUF sekretariat.

HUSK at medlemstallene skal være os i hænde senest 14 dage efter første forevisning.

Log ind og indberet tallene under ‘Medlemsopgørelse’.

Obs! Det er ikke nødvendigt at indsende jeres medlemsopgørelse til sekretariatet, hvis jeres klub bruger
DaBUF BIO.