DaBUFs Teser

15 teser skrevet i sand
For 500 år siden slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det diskuteres til stadighed, hvordan de skal forstås, og hvilke implikationer teserne har. Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber har slået 15 teser op på biografdørene over hele landet, og de er også til fortløbende diskussion.

 DaBUFs 65 års fødselsdag
I slutningen af 2014 lagde den daværende bestyrelse sig fast på et slogan: Film skal ses i fællesskab! Et fængende motto, som vi syntes sagde det meste om DaBUF. Ude i børnefilmklubberne blev budskabet forstået og alle var hurtige til at tage det til sig. Vi besluttede derefter i bestyrelsen at udtænke en række teser om film, om børn og unge, om frivillighed og om børnefilmklubber. Tanken var, at vi ville være klar til at præsentere en række teser den 2. november 2017 på DaBUFs 65 års fødselsdag. To dage efter 500-året for Martin Luthers 95 teser på kirkedøren i Wittenberg.

Skæve bemærkninger og veritable guldkorn
Udvalg, bestyrelse og sekretariat fik til opgave at udtænke mundrette udsagn, som ville provokere til eftertanke og sige noget essentielt om de udvalgte områder. Nogenlunde samtidig arbejdede vi på bestyrelsesmøder og på landsseminar med DaBUFs vision. Mødet mellem vision og teser blev gensidigt befrugtende for inspiration og vilde ideer. Det føg med fyndige udsagn, skæve bemærkninger og veritable guldkorn. Vi havde en fest med at udtænke, hvad essensen af børnefilmklubberne består af.

Børn og unge, film og frivillighed
I april 2017 var vi klar til at lade landsseminardeltagerne møde vores foreløbige tanker om teserne. Tankerne fra bestyrelse og sekretariat blev præsenteret, og alle blev opfordret til at give deres besyv med: Hvad skulle, teserne ifølge medlemsklubberne forholde sig til? Hvilke områder skulle vi have med? Hvordan skulle teserne formuleres? Det var en oplysende og opmuntrende rejse at læse disse input. Så mange spændende tanker, ideer og overvejelser, som gode folk omkring i landet går rundt med, var en bekræftelse af arbejdet. Da vi nu havde en bruttoliste af udsagn, gjaldt det om at gruppere de vise ord. Vi endte med tre områder, som vi fandt definerende for Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber: Børn og unge, film og frivillighed.

15 teser
Efter det fandt bestyrelsen frem til de formuleringer, vi mente, bedst beskrev det, vi ønskede at udtrykke. En udfordring var antallet. 95 var jo taget, og 10 er ligesom brugt før. Vi endte på 15 teser. Mest fordi det er et overskueligt antal, og fordi det passer med 5 teser til hvert område. Teserne lyder i al deres simple kompleksitet som følger:

Bestyrelsesmedlemmer udlægger eller udfolder en tese
Sidste kraftanstrengelse fra bestyrelsens side var at give et bud på, hvordan teserne kan forstås. Nedenfor kan man læse, hvordan bestyrelsesmedlemmer udlægger eller udfolder en tese. Opgaven, som bestyrelsen har givet os selv, lyder: Forklar på 5 til 10 linjer, hvordan den givne tese skal forstås. Hvert bestyrelsesmedlem har ansvar for en eller to teser og deres fortolkning. Men også for at præsentere tesen på DaBUF-chatten på Facebook og kuratere tesen. Det vil sige, at for hver tese vil et bestyrelsesmedlem være ansvarlig for debatten på Facebook om netop denne tese. Tesernes meget forskellige udfoldninger afspejler den facetterede bestyrelse, de er udtænkt i. Tonen, stilen og strukturen er divergerende i de enkelte udfoldninger, men de er egentlig alle måder at fortælle om glæden ved og engagement i film, filmklubber og frivillighed.

Et flerstemmigt kor
Alt i alt udgør udlægningen af teserne et flerstemmigt kor, som bevirker, at man kan finde sammenhænge og gentagelser, forskelligartede argumenter og måske ligefrem uoverensstemmelser. Bestyrelsen har valgt at bevare identiteten på afsenderne af tesefortolkningerne. Til dels vil vi gerne vise, hvad vi hver især står for. Til dels vil vi gerne give mulighed for, at interesserede kan bede om uddybning hos den enkelte eller gå i debat om forståelsen af tesen. De enkelte teser er blevet præsenteret på chatten med fjorten dages mellemrum siden DaBUF-fødselsdagen den 2. november 2017.

Skrevet i sand
Luthers teser har provokeret, udfordret og inspireret i 500 år. Vores teser er det bedste bud, som sekretariatet og den siddende bestyrelse i foråret 2017 med behørig skelen til input fra landsseminaret kan komme op med. Valget af temaer og teser, diskussionen af dem og den endegyldige præcisering af, hvordan teserne skal forstås, har været et stort arbejde. Bestyrelse og sekretariat føler meget stærkt for op til flere af teserne. Ikke desto mindre er det vores håb, at teserne ikke er mejslet i granit. De er snarere skrevet i sand. Når argumenter, som er bedre end de anførte, ruller ind over teserne, vil de erodere og med tiden blive glemt. Og det er sådan vi ønsker det.

Den prås, som går op for børnene
DaBUFs bestyrelse søger at provokere til debat og omtanke. Vi vil udfordre frivillige til at overveje, hvorfor det er meningsfuldt at vise film for børn og unge. Vi ønsker at inspirere til fortsat at holde filmklubfaklen højt, så den kan lyse for fremtidige generationer. Lad DaBUF være den prås, som går op for børnene. Det lille lys, som hjælper dem til at finde deres vej i livet!

Kim Bruun / Formand for DaBUF

Download pressemeddelelse

Bestyrelsens uddybning af teserne

Børn og unge skal møde filmen som kunstart
Med deres umiddelbare tilgængelighed er levende billeder et potent medie for tanker, ideer og forestillinger. Filmen kan formentlig bedre end nogen anden blivende kunstart være med til at forme vores forestillinger om opnåelige verdener og mulige liv. Levende billeder fylder stadig mere i børns og unges hverdag. Tilbuddene findes bogstaveligt talt i ubegrænsede mængder. Et helt liv ville ikke være nok til at se indholdet på YouTube per dags dato. Og i morgen er det endnu mere omfattende. Derfor skal DaBUFs medlemsklubber vælge det bedste af det bedste og satse på stærke udsagn, som giver mening for børn og unge – ja, for alle menneskebørn – og udfordre deres syn på liv og diversitet i den store humanistiske tradition. Børnefilmklubberne skal tilstræbe at vise film med kunstneriske ambitioner for deres medlemmer. Udvalget af film i filmklubberne skal gerne stå som granitklipper i et oprørt mediehav.
/Kim Bruun

Børn og unge skal have lige muligheder for filmoplevelser
Når vi sammenligner os med resten af verden, har alle danske børn og unge i modsætning til deres fæller i fjerne og fattige egne stort set samme muligheder i livet. Men ved et nærmere blik kan flere uligheder komme til syne. Der er eksempelvis ikke de samme kulturelle tilbud til børn og unge i alle landets kroge. I nogle familier kan en tur i biografen vælte økonomien, og i andre familier er der forskellige forhold, der lægger beslag på ressourcerne. Børne- og ungdomsfilmklubber skal derfor bestræbe sig på også at nå de børn og unge, som i mindre grad har adgang til kulturelle fællesskaber og tilbyde filmoplevelser, der giver udsyn og skaber et fællesskab. Og i det lange løb skaber aktive, engagerede og nysgerrige borgere.
/Anette Vibeke Jensen

Børn og unge skal respekteres og høres, men også guides
Børn og unge er selvstændige individer. Derfor har børn og unge også ret til at blive hørt, og de har vel nærmest krav på deres egne film. Film, som behandler problemstillinger fra deres liv og hverdag. Film, som taler til dem i et sprog og en tone, som underholder og også udfordrer dem. Børn og unge er i endnu højere grad end voksne i en formbar og søgende fase. Derfor skylder vi voksne de kommende generationer at være lydhøre over for, hvilke filmiske fortællinger de gerne vil møde. Men også hvilke fortællinger vi gerne vil have, at de møder. Derfor skal vi hjælpe børnene og de unge til at se film, der underholder, men samtidig også lærer dem noget. I den fascinerende kombination børn/film er der en klog og hensigtsmæssig symbiose mellem pædagogisk indsigt og kunstnerisk udtryk.
/Katrine Seier

Børn og unge skal inspireres, udfordres og engageres
Børn har ret til at blive stimulerede. Det har de, fordi det ruster dem til at være i et samfund, der er under konstant udvikling. Men også fordi en barn- og ungdom fyldt med inspirationer, udfordringer og engagement er nogle af kodeordene for en tryg og lykkelig opvækst. Og en tryg og lykkelig opvækst er som bekendt en empatisk spore til kreativitet, selvstændighed og demokratisk tankegang og dermed det bedste værn mod medløb, fanatisme og radikalisering.
/Mathilde Fruergaard

Børn og unge skal fremme demokrati
Danmark er et samfund, der er bygget på, at vi som individer er i stand til at indgå i og udvikle demokratiske fællesskaber. Derfor skal vi forstå det helt særlige ved demokratiet allerede, når vi er børn. Præcis dén forståelse kan vi give videre til vores børn og unge i filmklubberne, hvor de gennem filmoplevelserne og i klubstrukturens frivillighedsprincip netop lærer at indgå i et demokratisk fællesskab.
/Mathilde Fruergaard

Film skal være for, med og af børn og unge
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber ønsker at arbejde med film som noget mere og meget vigtigere end en flygtig oplevelse, som børn og unge kan have en i en biografsal. DaBUF vil være med til at gøre filmoplevelsen til noget mere end passiv konsumering med udvalgte og udfordrende film samt oplysende introduktioner. Og børnene og de unge skal tænkes ind som aktive og skabende medspillere. DaBUF vil skabe et frodigt forum for film, der direkte i motivvalg og formsprog henvender sig til børn og unge, har børn og unge som identifikationsfigurer – og så er det også vigtigt, at de unge filmklubmedlemmer selv prøver kræfter med at producere deres egne film. Børn og unge skal i DaBUF-regi opleve, forstå og skabe.
/Nynne Bern Jensen

Film skal skabe indsigt i egen og andres verden
I en verden, der på én gang er blevet meget tættere forbundet og ufattelig meget større, er der brug for historier, der kan lære os at forstå hinanden bedre og acceptere vores forskelligheder. I sammenhæng med dette har det aldrig været vigtigere at acceptere og være fortrolige med ens egen identitet, så man har mulighed for at spejle den i andres. De filmiske fortællinger, der formår at skabe indsigt i egen og andres verden, gør ikke kun filmoplevelsen bedre. De gør også verden til et bedre sted. Film er simpelthen et fantastisk medie til at forstå verden og bygge bro mellem mangfoldigheder og forskelligheder og forstå disse.
/Jan Frydensbjerg

Film skal inspirere til produktion og interaktion
I 2016 modtog Danmarks Radios Ramasjang, Ultra og DR3 Pråsprisen. En af begrundelserne for prisen var mottoet ’1 times tv skal give 100 timers leg’. Ultimativt vil Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber gerne give medlemmerne mulighed for at skabe deres egne film inden for filmklubbens rammer. Når først medlemmerne har prøvet at lave deres egne film, vil de få bedre forståelse og større respekt for det, de professionelle laver. Og de vil få uvurderlig indsigt i filmens virkemidler og muligheder samtidig med, at medlemmerne oplever en kreativ og lærerig proces med egenværdi. Men under alle omstændigheder skal filmene, DaBUF viser, gerne inspirere til, at medlemmerne fortæller deres egne historier på deres egen måde. Og til at de lader historierne blive filtreret gennem de film, de møder i filmklubben.
/Katrine Seier

Film skal bevæge, forundre og overraske
Når vi sætter os til rette for at se en film, handler det tit om at blive underholdt nogle timer. Men det sker også, at vi bliver bevægede, forundrede eller ligefrem overraskede. Det hedder sig, at ét billede kan sige mere end 1000 ord. Tænk engang, hvor mange ord en enkelt film kan rumme! Det er desværre ikke alle børnefilm, som har andet på hjerte end at underholde for at tjene penge til producenterne. Derfor skal børnefilmklubberne præsentere børnene for film, der har potentiale til at bevæge dem, vække deres underen og nysgerrighed og overraske dem med filmiske virkemidler og fortællinger. Gode film kan, præcis som al anden god kunst berøre og kan endda være den inspiration, som kan forandre ens liv.
/Kirsten Østergaard Nielsen

Film skal fortælles med variation
/Der bliver produceret et utal af film hvert år, og det er en kunst for DaBUFs medlemsklubber at udvælge de mest anbefalelsesværdige. Mange film hører vi aldrig om, nogle film ser vi, fordi vi ved, hvad vi kan forvente, andre film underholder os i et øjeblik og glemmes det næste. Men nogle film overrasker os og skiller sig ud fra mængden. Der kan være mange grunde til, at en film skiller sig ud og forbliver i vores bevidsthed, men typisk er det, fordi den gør noget anderledes end alle de andre. Måske leger filmen med de gængse genrekonventioner eller fortæller en historie fra en ny eller skæv vinkel. Det kan også være, at filmen benytter lys, klip og kameravinkler på en ny måde, eller måske rører filmen blot ved vores følelser, som ingen fortælling i levende billeder før har gjort. Film, der varierer og udvikler filmsproget, skal hyldes og fortjener at blive set af så stort et publikum som muligt. Og naturligvis har disse film førsteprioritet i filmklubarbejdet.
/Anette Vibeke Jensen

Filmklubber skal invitere alle indenfor
/
Hvis man observerer en filmklub, som summer af aktivitet, er der rig mulighed for at kunne opleve børn og unge fra alle samfundslag, fra forskellige kulturer og i et bredt aldersspektrum. Tidligt om morgenen kommer de nybagte forældre for at følge deres børns første skridt ind i en biografsal. En ældre herre har taget sit barnebarn med for at se en film, som kom ud mange år, før barnebarnet blev født. En gruppe børn fra en klasse har valgt at få en filmoplevelse i fællesskab. Et forældrepar, som er dårligt stillet, har fået et tilbud fra kommunen og bliver trukket ind i salen af deres ivrige datter, som skal se den nye Disney-film. Sidst på dagen ruller en række kørestole ind i salen, og deres brugere jubler, når lyset dæmpes. I biografens mørke er det ikke nødvendigt at sætte folk i båse. I mørket er vi alle ens, og vi er alle kommet for at opleve filmens magiske univers sammen.
/Irene Klitbo

Filmklubber skal skabe samhørighed
At film skal ses i fællesskab, har DaBUF efterhånden fået slået fast med syvtommersøm. Et fælles fundament, når man beriges af en kulturoplevelse, styrker ikke kun udbyttet af oplevelsen, men gør os også rigere som mennesker. At føle, grine og gyse sammen gør os opmærksomme på den store verden og kvalificerer den demokratiske selvopfattelse, som livet bør have som udgangspunkt. En filmklub skal netop tage udgangspunkt i fællesskabet og minde os om, at vi først og fremmest er nogen, når vi er sammen med andre.
/Jan Frydensbjerg

Filmklubber skal åbne for kulturelle oplevelser
Ligesom man de fleste steder i Danmark inden for en rimelig afstand har mulighed for at opleve et teaterstykke, se en kunstudstilling, lytte til en koncert – ja, sådan skal der også være mulighed for at få en filmoplevelse. Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber arbejder for, at alle børn har ret til egne film i deres lokalområde, og at filmklubben spiller sammen med andre kulturtiltag for børn og unge. Og det specielle ved DaBUF er, at det er frivillige, der faciliterer (film)kulturen.
/Erling Dalsgaard

Filmklubber skal give frivillighed mening
Tesen er todelt. På den ene side skal det give mening for os voksne at investere vores tid i arbejdet med at formidle film til børn. Vi skal tro på, at vores indsats gør en forskel. Vi skal være overbeviste om, at vi kan bevæge og oplyse børn og unge med vores valg af film og vores præsentationer af dem. Samtidig kommer medlemmerne forhåbentlig frivilligt i filmklubben. Den bevægelse skal også give mening. Børnene skal mærke, at nogen har noget for med dem. Filmklubben er et rum, man træder frivilligt ind i. Et rum til fordybelse, samvær, refleksion og almindeligt tidsfordriv.
/Kim Bruun

Filmklubber skal formidle fortid, nutid og fremtid
Visning af film kan omfatte mange perioder. Derfor kan filmklubber medvirke til at formidle den (film)historiske, kulturelle og tekniske udvikling gennem tiden. I filmklubben skal uopslidelige klassikere helst finde et nyt publikum år efter år, sæson efter sæson. Kommende generationer skulle gerne have mulighed for at stifte bekendtskab med film, som generationer før dem har værdsat. I filmklubben skal medlemmerne også gerne møde noget af det bedste, som samtiden kan tilbyde inden for filmkunst rettet mod børn. Børnene skal helst opleve, at deres tid og deres historier er lige så vedkommende som dem, vi kender fra fortiden. Endelig må medlemmerne i filmklubben meget gerne opdage fremtiden. Enten i form af nye spor, som de kan lade deres filmiske nysgerrighed gå ud ad, eller fordi filmklubben er med helt fremme, hvor alt det nyeste inden for teknologi og filmskabelse foregår.
/Kirsten Østergaard Nielsen