Artikel

Skrevet af Katrine Seier

 

 

Lige om lidt er skolerne lukkede, kontorerne tomme og mange af os søger måske mod biografernes afkølede sale – eller hvad vi nu ønsker at bruge tiden på, når vi holder en velfortjent ferie. 

For bestyrelsens vedkommende har de forrige måneder budt på en god blanding af alt lige fra Landsseminar med generalforsamling, til konstituering af den nyvalgte bestyrelse og selvfølgelig udvalgsarbejde. 

 

Landsseminar 

Årets landsseminar var som altid en succes, og sekretariatets og aktivitetsudvalgets store arbejde med planlægningen bar i den grad frugt.

Et af weekendens højdepunkter var for mig mødet med frivillige fra klubberne landet over. Det er med til at give mig masser af god inspiration og enormt meget motivation til at fortsætte arbejdet. Derudover var jeg helt vild med filmen “Lars er LOL” og det efterfølgende besøg af instruktør Eirik Sæter Stordahl. 

 

Kampvalg til bestyrelsen 

Årets generalforsamling betød blandt andet et farvel til to mangeårige bestyrelsesmedlemmer; Jan Frydensbjerg og Nynne Bern Jensen. De har begge ydet en utrolig stor indsats for DaBUF i mange år, og jeg har sat virkelig stor pris på samarbejdet og deres mange gode input.

Deres afgang betød også, at der var ledige pladser i bestyrelsen, der skulle besættes. Der var fem kandidater til tre pladser i bestyrelsen, og det ser jeg som et sundhedstegn. Tusind tak til alle, der stillede op, og som har lyst til at bidrage til DaBUF. 

Kirsten Østergaard Nielsen opnåede genvalg, og Mariella Harpelunde Jensen samt Carsten Bräuner opnåede valg til bestyrelsen. 

 

De første bestyrelsesmøder 

Det første bestyrelsesmøde i den nyvalgte bestyrelse blev afholdt umiddelbart efter landsseminarets afslutning om søndagen. Det primære formål var, at vi skulle konstituere bestyrelsen. Her blev Anette V. Jensen genvalgt som næstforkvinde, og vi vedtog et forretningsudvalg bestående af forkvinde Katrine Seier, næstforkvinde Anette V. Jensen og kasserer Lise-Lotte Bjørkholt.

En måned efter afholdt vi det første ordinære bestyrelsesmøde, hvor vi blandt andet vedtog forretningsorden for bestyrelsens arbejde, evaluerede Landsseminaret og nedsatte et nyt udvalg: Finansieringsudvalget. I dette udvalg vil vi i den kommende periode have fokus på finansieringsmuligheder for organisationen herunder også undersøge behovet for en kontingentstigning. 

Nu kigger vi en i en sommerferie, som forhåbentligt bliver god og afslappende og fyldt med skønt sommervejr. Der er meget spændende DaBUF-arbejde at samle op på på den anden side.