ORGANISATIONEN

Læs om hvad vi laver

Landsforeningen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber (DaBUF) er en organisation, der arbejder med formidling og produktion af billedmedier for børn og unge. Medlemmerne er børne- og ungdomsfilmklubber samt institutioner og foreninger.

 

DaBUF organiserer omkring 75 filmklubber spredt ud over hele landet – samt i Grønland. Disse filmklubber har visninger for i omegnen af 55.000 børn årligt. DaBUF hjælper de frivillige, som driver klubberne med at udvælge, distribuere og i mindre grad producere film, som giver børnene lødige oplevelser med filmmediet.

Af vores vision, som blev vedtaget i 2015 fremgår det, at DaBUF ønsker at give børn og unge, uanset baggrund og bopæl, mulighed for i fællesskab at møde filmen som kunstart. Det betyder, at vi i DaBUF altid er på udkig efter noget, som udfordrer det konforme, giver det velkendte et twist eller i det mindste vil noget med børnene udover at underholde. Og det betyder, at vi arbejder på at komme ud så bredt som muligt – til alle børn. DaBUF ønsker vi at bidrage til nye generationer af filmelskende biografgængere og kritiske mediebrugere. Generationer, som byder den teknologiske udvikling og fremtidens film velkommen – blandt andet fordi de selv skal være med til at skabe begge dele. Børn og unge skal bearbejde film i fællesskab, fordi det fanger essensen af mediet.

DaBUFs sekretariat

DaBUF har 2 deltidsansatte sekretærer og en forperson, som får et årligt honorar – alt arbejde herudover er frivilligt og ulønnet. Den øvrige bestyrelse og de mange indsupplerede i diverse udvalg arbejder også frivilligt og ulønnet. Forpersonen tegner foreningen og står sammen med resten af forretningsudvalget for at tage beslutninger, som vedrører den daglige drift. Bestyrelsen mødes ca. 6 gange om året for at drøfte den daglige drift og – nok så vigtigt – diskutere tiltag og udstikke retningslinjer for, hvordan vi som forening bedst muligt fremmer de formål, vi har sat os. De ansatte sekretærer koordinerer, motiverer og servicerer skaren af frivillige – både DaBUFs egen bestyrelse og udvalg samt de frivillige i landets filmklubber (ca. 450 personer).

De frivillige i DaBUF

Rygraden i DaBUF udgøres af de frivillige. De hundredvis af mennesker, som troligt møder op i biografer eller andre visningssteder for at sikre børnene nogle gode oplevelser. Disse ulønnede heltes eneste betaling er børnenes taknemmelighed og visheden om, at de har introduceret børnene til film af en vis værdi og lødighed.

DaBUFs rolle i dette er til dels at udfordre og inspirere de frivillige med film, faglighed og fællesskab. Til dels hjælper vi klubber i nød og gode folk med at etablere klubber, hvor de mangler. Og så ser vi vores rolle som dem, der er med til at udstikke fremtiden for filmklubben, som dem, der inspirerer de frivillige – vi finder og formidler de spændende film, de sjove arrangementer og de udfordrende tiltag. DaBUFs bestyrelse og sekretariat bestræber sig på at være en slags frontløbere, som holder sig orienterede og viser nogle farbare og interessante veje for de frivillige. På nogle områder er det dog de frivillige i klubberne, som er frontløberne, og vores opgave er at lære af dem og at formidle deres erfaringer til de øvrige frivillige.

DaBUF er støttet af Det Danske Filminstitut – DFI og Dansk Ungdoms Fællesråd – DUF.

s DaBUFs vedtægter og Tryghed- og trivselspolitik.