Quiz
Lavet af Marc Honoré / Pråsen

Begrænsninger kan føre til stor kunst. Det er filmhistorien fyldt med eksempler på. Verdenskrige, ressourceknaphed og indskrænkninger i friheden har flere gange ført til stor kreativitet og nybrud i filmhåndværket. Selvbestaltede benspænd har også været et grundlag for filmiske nyskabelser. Og i nyere tid har platforme såsom Tiktok og det nu hedengangne Vine budt på teknologisk indbyggede regler og rammer, der i visse tilfælde har fremkaldt brugernes opfindsomhed. Pråsens filmquiz drejer sig denne gang om filmkunst, hvor forhindringer, begrænsninger og benspænd spiller en rolle.

1. ’Jurassic Park’ (1993) var på mange måder den første film, der for alvor formåede at skabe virkelighedstro, computeranimerede skabninger. Hemmeligheden bag filmens relativt troværdige udtryk var dog netop, at de – modsat mange nyere film – lod sig begrænse til primært at bruge computeranimationen som supplement til mere fysiske special effects såsom animatronic. Hvem var den visionære instruktør bag denne films relativt forsigtige brug af computeranimation?

2. Jørgen Leth bliver i ‘De fem benspænd’ (2003) udfordret til at genindspille en af sine mest berømte film. Lars von Trier opstiller i den forbindelse fem regler, der resulterer i fem vidt forskellige film. Hvilken af sine film er det, som Jørgen Leth genindspiller?

3. I tiden omkring den russiske borgerkrig havde den sovjetiske filmindustri trange kår. Da der ofte decideret var mangel på råfilm, begyndte en gruppe yngre filmmagere at eksperimentere med at klippe gamle film sammen frem for at optage nyt. Filmskaberen Lev Kuleshov eksperimenterede med montageteknikken og fandt blandt andet ud af, at samspillet mellem to klip har større betydning end det enkelte klip isoleret set. Hvad hedder dette berømte montagetekniske fænomen, der er opkaldt efter Kuleshov?

4. På hundredeårsdagen for filmens fødsel lancerede en gruppe danske filminstruktører deres Dogme 95-manifest, hvori de opstillede 10 grundlæggende regler for, hvordan de måtte skabe deres filmkunst. Målet var påny at frisætte filminstruktøren som kunstner. Da Dogme 95’s sekretariat lukkede i 2002, havde de registreret i alt 212 film på verdensplan. Men hvilken film var den første Dogme 95-film?

5. Instruktør Vittorio de Sicas ‘Cykeltyven’ indeholder alle de klassiske karakteristika for en italiensk neorealistisk film. Alt er filmet on location, alle roller er besat af amatørskuespillere, og filmens handling drejer sig om arbejderklassen. Den italienske neorealisme var både i tematikker og produktionsomstændigheder et udpræget efterkrigsfænomen. Hvilket årstal er ‘Cykeltyven’ fra?

Tjek svarene ud i næste boks

1. Steven Spielberg

2. ‘Det perfekte menneske’ (1967)

3. Kuleshov-effekten

4. ‘Festen’ (1998)

5. 1948