Evalueringsrapport 2012

På baggrund af et ønske DaBUF havde om at få foretaget en undersøgelse af foreningen og dens rolle i fremtiden udarbejdede konsulent Jan Helmer-Petersen i 2012 en undersøgelse af DaBUF set i et udviklingsperspektiv, hvilket førte til evalueringsrapporten ‘DaBUF – nu og i fremtiden’.

DABUF – NU OG I FREMTIDEN / EVALUERINGSRAPPORT 2012