Persondataloven 2018 – materiale & info

Som mange af jer er opmærksomme på, træder den nye persondatalov i kraft d. 25 maj 2018. Det betyder ikke, at man skal have implementeret alle nye tiltag inden denne dato, men man skal have taget stilling til foreningens persondata og påbegyndt en plan over evt. tiltag for at kunne leve op til den nye lov. I denne forbindelse har DUF (Dansk Ungdoms fællesråd) lavet et skema og en skabelon for at hjælpe sine medlemsorganisationer og deres lokalforeninger med at forholde sig til den nye lov. Se nedenfor.  Vi gør opmærksom på, at klubberne selv har ansvar for at leve op til den nye lov – men hvis I har brug for hjælp, vil vi gerne videreformidle evt. spørgsmål eller kontakt til DUFs juridiske konsulenter.

Mht. DaBUF Bio og persondataloven er vi i dialog med Softinventor om at få udarbejdet en databehandler aftale på vegne af alle de klubber som bruger systemet, og vi vil i samarbejde med Softinventor sørge for, at DaBUF Bio lever op til de nye krav. Softinventor har foretaget tekniske foranstaltninger i systemet, så de tekniske krav er allerede opfyldt.

Persondatalov – Overblik skema

Persondatalov – skabelon til udfyldning