Privatlivspolitik og behandling af oplysninger

Vedr.  EU Persondataforordning 2018

Dataansvarlig og Databehandler: Landsorganisation Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber (DaBUF)

Ørnevej 45, stuen

2400 København NV

Telefon: 33214176

Mail: sekr@dabuf.dk

I forbindelse med medlemskab af DaBUF indhentes følgende almindelige oplysninger om personer tilknyttet lokalklubben:

Navn – telefonnummer – adresse – e-mailadresse

Formål og behandling af data:

  • Oplysningerne indhentes og benyttes af DaBUF i forbindelse med medlemskab for at kunne informere og servicere.
  • Navn og adresse videregives kun til det af DaBUF valgte trykkeri i forbindelse med udsendelse af medlemsbladet Pråsen såfremt det ønskes tilsendt.
  • Oplysningerne kan tilgås af den til enhver tid DaBUF valgte system administrator.
  • Vi vil ikke overføre personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
  • De ovennævnte oplysninger registreres af lokalklubben selv og lokalklubben har ansvaret for at oplysningerne til enhver tid er korrekte og ajourførte. Oplysningerne opbevares så længe personen er aktiv i lokalklubben og lokalklubben skal slette oplysningerne ved personens udtrædelse af lokalklubben.
  • Dataansvarlig/databehandler er ansvarlig for at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f.
  • Oplysningerne bliver opbevaret ift. databeskyttelsesforordningens krav jf. art. 32
  • Som registreret kan man til enhver tid få indsigt i de registrerede oplysninger og databehandlingen, samt kræve oplysningerne slettet.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan gøres ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.