Vigtig information til filmklubber 

Skrevet af DaBUFs sekretariat og bestyrelse – d. 25.09.20

Filmklubber er foreningsaktiviteter og er ikke omfattet af nye anbefalinger til institutioner og skoler fra Sundhedsstyrelsen.  Så længe retningslinjerne overholdes, foreligger der ikke en anbefaling fra myndighederne om at lukke ned for og aflyse foreningsaktiviteter. 

Filmklubber er IKKE omfattet af anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen om, at “…sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, fritidsaktiviteter, skoler og andre uddannelsesinstitutioner bør aflyses i den kommende tid” (læs mere på deres hjemmeside her).

Det er vigtig at understrege at myndighederne ikke anbefaler, at selve aktiviteten aflyses, men at anbefalingen KUN gælder de sociale arrangementer i forbindelse med aktiviteten. Filmklubvisninger er en foreningsaktivitet, IKKE et socialt arrangement i skoleregi.

Filmklubber er foreninger og derfor omfattet af kultur- og foreningssektoren, ikke undervisningssektoren. Foreningsaktiviteter kan fortsat afholdes, herunder også filmklubvisninger.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som DaBUF er medlem af, har været i kontakt med kulturministeriet som bekræfter, at der ikke er yderligere ændringer i restriktionerne for foreningslivet, i forbindelse med aflysning af sociale aktiviteter i regi af skoler- og undervisningsinstitutioner. Det vil sige, at der ikke pt. eksisterer en anbefaling fra myndighederne om at lukke ned for foreningsaktiviteter, så længe retningslinjerne overholdes.

Retningslinjerne for siddende indendørs foreningsaktivitet er de samme som kulturarrangementer med siddende publikum som biograferne følger.

Hver enkelt klub skal i samarbejde med biografen og evt. kommunen vurdere om retningslinjerne kan overholdes og om det dermed er ansvarligt at afholde filmklubvisninger.