Hvordan?

Ved opstart af en filmklub er de fire F’er et godt udgangspunkt: Frivillige, Forevisningssted, Filmtyper og Finansiering.

• Frivillige – en filmklub skal have en (mindre) bestyrelse. Findes der nogen i den umiddelbare omgangskreds, der kunne have interesse i at være med til at starte en filmklub? Familie, venner, kollegaer m.m.. Gerne nogen med børn i målgruppen og med interesse for film og måske endda formidling heraf. Tilsammen skal I danne en bestyrelse, der skal danne grundlag for filmklubbens virke. En gang om året afholdes en generalforsamling, hvor medlemmernes meninger kan
komme til udtryk.

• Forevisningssted – en biograf, hvor film kan vises på det store lærred, er altid at foretrække. Hvis en sådan mulighed ikke findes, kan DVD film vises i forsamlingshuse, skoler, bibliotekssale og lignende, blot rummet kan blive tilstrækkelig mørklagt, og det rette fremvisningsudstyr kan fremskaffes.

• Filmtype – i løbet af en sæson vises ca. 5-7 film (pr. hold), som tilsammen appellerer til et bredt publikum. De forskellige typer film kunne eksempelvis være: en komedie, en spændingsfilm, en klassiker, en ukendt film og naturligvis et ”trækplaster”. Det er en fordel at dele medlemmerne ind i hold efter alder/klassetrin for at målrette filmene
bedst muligt. I starten kan man med stor fordel koncentrere sig om én aldersgruppe og senere hen udvide til flere.

• Finansiering – filmklubben skal kunne finansiere sig selv, således, at de frivillige i bestyrelsen ikke har ekstra udgifter af filmklubarbejdet.
Filmklubbens medlemmer betaler naturligvis for deres medlemskab (typisk mellem kr. 100,- og 200,-), hvilket skal dække filmleje, lokaleleje og kontingent til DaBUF. Aktuelle priser for udlejning af film findes på HER. Derudover kan man søge kommunen om tilskud samt søge lokale virksomheder om sponsorater.

Læs mere i vores folder “start en filmklub

Danske børne- og ungdomsfilmklubber