Hvordan?

Ved opstart af en filmklub er de fire F’er et godt
udgangspunkt: Frivillige, Forevisningssted, Filmtyper
og Finansiering.

• Frivillige – en filmklub skal have en (mindre) be –
styrelse. Findes der nogen i den umiddelbare
omgangskreds, der kunne have interesse i at væ –
re med til at starte en filmklub? Familie, venner,
kollegaer m.m.. Gerne nogen med børn i målgruppen
og med interesse for film og måske endda
formidling heraf. Tilsammen skal I danne en
bestyrelse, der skal danne grundlag for filmklubbens
virke. En gang om året afholdes en generalforsamling,
hvor medlemmernes meninger kan
komme til udtryk.

• Forevisningssted – en biograf, hvor film kan vises
på det store lærred, er altid at foretrække. Hvis en
sådan mulighed ikke findes, kan DVD film vises i
forsamlingshuse, skoler, bibliotekssale og lignende,
blot rummet kan blive tilstrækkelig mørklagt,
og det rette fremvisningsudstyr kan fremskaffes.

• Filmtype – i løbet af en sæson vises ca. fem film,
som tilsammen appellerer til et bredt publikum.
De forskellige typer film kunne eksempelvis være:
en komedie, en spændingsfilm, en klassiker, en
ukendt film og naturligvis et ”trækplaster”.
Det er en fordel at dele medlemmerne ind i hold
efter alder/klassetrin for at målrette filmene
bedst muligt. I starten kan man med stor fordel
koncentrere sig om én aldersgruppe og senere
hen udvide til flere.

• Finansiering – filmklubben skal kunne finansiere
sig selv, således, at de frivillige i bestyrelsen
ikke har ekstra udgifter af filmklubarbejdet.
Filmklubbens medlemmer betaler naturligvis for
deres medlemskab (typisk mellem 80 og 150
kr.), hvilket skal dække filmleje, forevisningssted
og kontingent til DaBUF. Aktuelle priser for
udlejning af film findes på www.dabuf.dk. Derudover
kan man søge kommunen om tilskud
samt søge lokale virksomheder om sponsorater.

Læs mere i vores folder “start en filmklub

Danske børne- og ungdomsfilmklubber