BESTYRELSE & UDVALG

Mød DaBUFs bestyrelse og læs om vores udvalg

DaBUFs bestyrelse består af 9 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

 

Den nuværende bestyrelse blev valgt ved generalforsamlingen april 2022.

DaBUFs udvalg

Bestyrelsen og sekretariatet arbejder med mange forskelligartede opgaver, der for langt de flestes vedkommende bliver behandlet i de forskellige udvalg. Læs mere om de forskellige udvalg og dets opgaver herunder.

FORRETNINGS-UDVALG (FU)

Forretningsudvalget har det overordnede ansvar for foreningens drift, ligesom det tegner foreningen udadtil. Udvalget består til enhver tid af: Formand, næstformand og kasserer. Forretningsudvalget kan af sin midte vælge yderligere et bestyrelsesmedlem som medlem af FU.

FILM-UDVALG

Udvalgets arbejde er at følge udviklingen på filmområdet og være opsøgende i forhold til nye titler og bevarelse af gamle. Derudover gennemses, vurderes og anmeldes nye film, og filmtitler udvælges til det årlige Filmkatalog. Sideløbende planlægges årets filmgennemsyn.

KLUB-UDVALG

Udvalgets primære opgave er at oprette nye klubber og hjælpe eksisterende klubber. Udvalget er derfor en slags ‘taskforce’, der både kan hjælpe interesserede i gang med etablering af nye klubber og som kan rykke ud, hvis en eksisterende klub har problemer.

Udover de ovenfor nævnte medlemmer, deltager sekretariatet som en aktiv del af udvalget.

AKTIVITETS-UDVALG

Aktivitetsudvalgets primære opgave er planlægning og afvikling af det årlige landsmøde. Derudover arbejder udvalget også på at skabe årlige arrangementer til klubberne, skiftevis som kursus eller ekskursion. Eksempelvis har udvalget arrangeret besøg på Nordisk Film, Den Danske Filmskole og Animationsværkstedet i Viborg.

KOMMUNIKATIONS-UDVALG

DaBUF er til stede på mange forskellige kommunikationsplatforme. Udover hjemmesiden, som du befinder dig på lige nu, drejer det sig hovedsagligt om medlemsbladet Pråsen samt henholdsvis en side og en debatgruppe for medlemmer på Facebook.

Kommunikationsudvalgets arbejde ligger i at holde styr på DaBUFs kommunikationsplatforme overordnet set. Vores opgave er at udstikke retningslinjer for kommunikationsarbejdet samt evaluere den overordnede kommunikationsstrategi, så den matcher DaBUFs behov og visioner.

INTERNATIONALT-UDVALG

Her er arbejdet centreret omkring mulighederne for at skabe samarbejder på tværs af landegrænser. Det drejer sig både om at skabe projekter ude i verden, men også om at gøre DaBUF synlig, således at den unikke filmklubidé kommer uden for landets grænser. 

PRÅSEN REDAKTIONS-UDVALG

Pråsen er et medlemsblad, som skal formidle filmglæde, gode erfaringer og interessante tanker. Redaktionen arbejder på at finde spændende vinkler på de områder, som optager filmklubberne og andre filminteresserede.