BESTYRELSE & UDVALG

Mød DaBUFs bestyrelse og læs om vores udvalg

DaBUFs bestyrelse består af 9 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

 

Den nuværende bestyrelse blev valgt ved generalforsamlingen april 2023.

DaBUFs udvalg

Bestyrelsen og sekretariatet arbejder med mange forskelligartede opgaver, der for langt de flestes vedkommende bliver behandlet i de forskellige udvalg. Læs mere om de forskellige udvalg og deres opgaver herunder.

Forretningsudvalg (FU)

Forretningsudvalget har det overordnede ansvar for foreningens drift, ligesom det tegner foreningen udadtil. Udvalget består til enhver tid af: Forkvinde, næstforkvinde og kasserer. Forretningsudvalget kan vælge yderligere et bestyrelsesmedlem som medlem af FU.

Filmudvalg

Udvalgets arbejde er at følge udviklingen på filmområdet og være opsøgende i forhold til nye titler og bevarelse af gamle. Derudover gennemses, vurderes og anmeldes nye film, og filmtitler udvælges til det årlige Filmkatalog. Sideløbende planlægges årets filmgennemsyn.

Klubudvalg

Udvalgets primære opgave er at oprette nye klubber og hjælpe eksisterende klubber. Udvalget er derfor en slags ‘taskforce’, der både kan hjælpe interesserede i gang med etablering af nye klubber og som kan rykke ud, hvis en eksisterende klub har problemer.
Udover de ovenfor nævnte medlemmer, deltager sekretariatet som en aktiv del af udvalget.

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalgets primære opgave er planlægning og afvikling af det årlige landsmøde. Derudover arbejder udvalget også på at skabe årlige arrangementer til klubberne, skiftevis som kursus eller ekskursion. Eksempelvis har udvalget arrangeret besøg på Nordisk Film, Den Danske Filmskole og Animationsværkstedet i Viborg.

Kommunikationsudvalg

DaBUF er til stede på mange forskellige kommunikationsplatforme og sociale medier så som Facebook, LinkedIn og Instagram. Kommunikationsudvalgets arbejde med at holde styr på DaBUFs kommunikationsplatforme overordnet set og udformer retningslinjer for kommunikationsarbejdet, samt evaluerer den overordnede kommunikationsstrategi, så den matcher DaBUFs behov og visioner.

Internationaltudvalg

Målet for Internationalt udvalg er at skabe og understøtte børne og unges film/filmklub samarbejde ud over Danmarks grænser. Sigtet er henholdsvis det nordiske, det europæiske og resten af verden.

Det internationale arbejde foregår

– via international Festival-deltagelse med unge jurymedlemmer fra DaBUF.

– via projekter med international deltagelse, dels DaBUF initieret, men også gerne deltagelse i partner initierede projekter.

Vores mål er at sikre DaBUF synlig både i Danmark og udenfor Danmark. Dermed baner vi vej for at den unikke filmklub-ide kan vinder fodfæste uden for Danmark.

Internationalt udvalg arbejder for at DaBUF er repræsenteret i relevante internationale samarbejdsfora, samt løbende vedligeholder og udbygger DaBUFs internationale netværk.

Pråsen redaktionsudvalg

Pråsen er et medlemsblad, som skal formidle filmglæde, gode erfaringer og interessante tanker. Redaktionen arbejder på at finde spændende vinkler på de områder, som optager filmklubberne og andre filminteresserede.