Dansk Ungdoms Fællesråd – DUF

Siden 1996 har DaBUF været medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd

DUF fungerer som paraplyorganisation for en lang række af samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer bl.a. spejdere, studenterorganisationer, kirkelige foreninger, miljøorganisationer og politiske ungdomsorganisationer. Som det ses, spænder DUFs medlemsorganisationer vidt, men de har dog alle det til fælles, at de gennem deres virke ønsker at holde den samtale, som demokratiet er, i gang.

DUF delegeretmøde
DaBUF deltagere hvert år i DUF delegeretmøde (første lørdag i december) med vores unge delegerede. Har du lyst til at være med, er du velkommen til at kontakte os på sekr@dabuf.dk
I mange år har DaBUF ligeledes haft et ungdomsbestyrelsesmedlem siddende i DUF Styrelse, som er DUFs højeste myndighed og som vælges på delegeretmøde.

Udover Styrelsen har DUF en række udvalg til varetagelse af bl.a. tildeling af støtte til både danske og internationale projekter. Medlemmerne i disse udvalg kommer alle fra medlemsorganisationerne og udskiftes jævnligt. Hvis du skulle være interesseret i at deltage i DUFs arbejde, er du velkommen til at kontakte os, så giver vi besked, når der er ledige pladser .