Ungdomsseminar

Formålet med ungdomsseminaret er at udvikle ungdomsmedlemmernes demokratiske forståelse og indblik i det frivillige arbejde, samtidig med at deres personlige egenskaber, til at kunne formidle film for børn og unge indenfor klubregi, videreudvikles.

Gennem en erfarings- og vidensudveksling imellem klubberne og DaBUFs bestyrelse, bliver nye idéer og visioner præsenteret og debateret, samtidig med at der orienteres om det forløbne og kommende år. Filmgennemsynet har desuden det formål, at få skabt et fællesskab imellem klubberne og deres ungdomsmedlemmer.

Ungdomsseminaret giver de unge redskaber til at kunne anmelde og vurdere film kritisk og konstruktivt i forhold til klubbrug.

Ungdomsseminaret afholdes i Nyborg en weekend i januar eller februar hvert år.