Lejebetingelser

Ved booking af film fra LejFilmNU accepterer lejer følgende vilkår:

Ingen offentlig visning
Filmene må ikke forevises offentligt eller mod entré.

Ingen presseomtale – ingen annoncering – ingen overspilning af nogen art, da dette er strengt forbudt iflg. Lov om ophavsrettigheder.

Afspilleudstyret
skal være i fejlfri stand. Check kassetter for brud o.lign.
Oplys venligst udlejer om evt. fejl og mangler ved det tilsendte.

Visning i biograf
må kun finde sted efter aftale med LejFilmNU.

En biograf defineres som et lokale, hvori der forefindes digitalt fremvisningsudstyr. Se priserne for visninger i biograf under ‘Priser
Erstatningspligt
Lejeren er erstatningspligtig for bortkomne film.

Ændringer og returnering
Ændringer skal aftales senest 4 dage før brugsdato.Returnering – altid første hverdag efter brug. Lørdag regnes som hverdag. Beholdes filmen uretmæssigt beregnes hver dag med 75% af lejeprisen.
Advarsel
Videogrammerne er i øvrigt forsynet med følgende advarsel:

VIDEOGRAM TIL INSTITUTIONSBRUG
DaBUF Distribution er licenshaver af dette videogram.
Videogrammet er ikke til salg eller udlejning i detailhandelen og må kun benyttes efter forudgående skriftlig aftale med den autoriserede distributør. Videogrammet er ikke til privat brug, og må kun anvendes til forevisning uden vederlag for en bestemt kreds uden annoncering over for almenheden. Videreudlejning, udlån, pantsætning eller kopiering af videogrammet er forbudt. Overtrædelse vil medføre straf- og erstatningspligt og vil blive retsforfulgt af Foreningen af danske Videogramdistributører.

Danske børne- og ungdomsfilmklubber